CogniHjerne

Diagnoser

Funksjonsnedsettelser kan ha sin årsak i en diagnose. Det er funksjonsnedsettelser vi kan redusere med hjelpemidler.  Diagnosene kan være retningsgivende ved valg av hjelpemidler og fordi de kan fortelle noe om forventet utvikling og dermed hvordan hjelpemiddelet skal tilpasses den enkelte.

Vi har tatt for oss noen diagnoser og skriver litt om hvilke av våre hjelpemidler som kan være aktuelle.  Du finner også lenker til organisasjoner og helseinformasjon som kan være nyttige.