CogniHjerne

Diagnoser – informasjon til pårørende og fagpersoner

Funksjonsnedsettelser kan ha sin årsak i en diagnose. Ved bruk av hjelpemidler kan funksjonsnedsettelsene reduseres. Diagnosene kan være retningsgivende ved valg av hjelpemidler –  fordi de kan fortelle noe om forventet utvikling og dermed hvordan hjelpemiddelet skal tilpasses den enkelte

Hvilke hjelpemidler kan være aktuelle?

Vi har tatt for oss noen diagnoser og skriver litt om hvilke av våre hjelpemidler som kan være aktuelle.  Du finner også lenker til organisasjoner og helseinformasjon som kan være nyttige.