CO3_orig

Tid og struktur

Å mestre hverdagen er mer enn mat, hygiene og forflytning. Å ha oversikt og kontroll, kunne planlegge og sette igang med aktiviteter, bearbeide tanker og minner og det å huske hva og når er en utfordring for mange.

Hva er utfordringen?

En kognitiv svikt er usynlig.  Det krever innsikt å oppdage den og å finne en løsning.  Vi vet at det krever enkle løsninger og vi vet at løsningene trenger oppfølging.

Tid er abstrakt og kan være vanskelig å forholde seg til. Innarbeidede begreper som er naturlige for mange, kan være uforståelige for andre. Straks, etterpå og vente litt er eksempler. Hva betyr det? I tillegg har vi forskjellige opplevelser av hvor fort tiden går.

Struktur handler om å huske hvilken rekkefølge dagens aktiviteter skjer i og hvem som skal hjelpe kan være utfordrende. Og ikke minst, hva må jeg pakke for å gå på trening?

Hva kan hjelpe?

Personer som strever med tid og struktur kan bli stresset, urolige og føle at de ikke har kontroll. Å finne det riktige verktøyet kan gi mestringsfølelse, bidra til ro og konsentrasjon og gi mer selvstendighet.

Tidviser_arm
Forskning

Hvordan påvirker digital struktur stemningen og fokus for elever i en vanlig klasse?

Et rolig læringsmiljø tilrettelegger for et miljø med fokuserte elever og at en stille og rolig atmosfære gir elevene mulighet til å fokusere på oppgavene de skal gjøre. Hvordan kan digitale hjelpemidler bidra for å få til dette?

Les artikkelen

Hvordan gå frem for å velge riktig verktøy?

Barn eller voksen med oppståtte vansker ?

Vi velger ulike løsninger for barn med medfødte vansker og voksne med oppstått skade. For barna er det viktig å innarbeide forståelsen av tid og tidsbegreper. Alle tidsbegreper er abstrakte og derfor veldig vanskelige å forholde seg til. Det mest konkrete tidsbegrepet vi har er NÅ, det kan vi oppleve. Det er et godt utgangspunkt for å konkretisere andre begreper som morgen og kveld, senere og i natt. Vi pleier å starte med en Cognita klokke som visualiserer tiden og konkretiserer aktiviteters varighet og struktur.

Når barnet har lært og overblikker et tidsintervall, kan vi gå videre med apper og påminnersystemer på nettbrett og telefoner.

For voksne er tidsbegrepene inne, men å huske rekkefølge og å forstå hvor lenge det er til noe skal skje kan være utfordringen. Da er det viktig å ta tak i det som er forståelig for personen og så visualisere tiden ut fra det med en tidsnedteller eller en dagsplan med nedtellingsfunksjon. Er det hukommelsen som svikter vil en påminner kunne være til hjelp.

Lese og skrive?

Kan brukeren lese og skrive eller er det behov for å ha bilder, symboler eller konkreter som støtte? Hvis det siste er tilfellet, er det viktig å velge en praktisk løsning hvor du enkelt kan bytte bilder og symboler. Er konkreter det eneste som kan gi forståelig informasjon, kan en Cognita klokke settes opp med dette.

For en som kan forstå et tekstbasert system vil PlaNet eller Cognitass være en mulig  løsning.

Mobil eller stasjonær løsning?

Det er praktisk å ha hjelpemiddelet med seg hele tiden, og mange ønsker seg løsningen i en mobiltelefon eller et nettbrett. Det er greit å få til, men det kan være nyttig å tenke på at med en stasjonær løsning vinner man stabilitet ved at hjelpemiddelet hele tiden har strømtilførsel og nett tilgang.  Alle mobile løsninger krever lading og tilkobling til forskjellige nett.

Våre løsninger

Cognita Klokka

Cognita klokka er en visuell dagsplan med tidsmarkør som henges på veggen. Laget for de som skal lære tidsbegrep og få begrep om tid.

Les mer

Mobilize Me

En tids-og planleggingsapp som gir god visuell støtte. Kan motivere til å iverksette aktiviteter og lære rekkefølge. Skaper sammenheng og stabile rammer.

Les mer

PlaNet

Strukturapp med fornklet kalender, chat og målstyring Gir god oversikt over aktiviteter med tidsnedtelling, samt en god chat-funksjon som kan knytte brukeren og støttepersoner tettere sammen.

Les mer

Cognitass afasi liten

Cognitass Kognisjon 13"

Cognitass er et bærbart nettbrett. Den gir støtte til tid, struktur, gjennomføring av aktiviteter og kommunikasjon.

Les mer

CognITass hovedskjerm

Cognitass Kognisjon 22"

Cognitass er en forenklet datamaskin. Den gir støtte til tid, struktur, gjennomføring av aktiviteter og kommunikasjon.

Les mer

Tidviser

Tidviser visualiserer nedtelling av et valgt tidsintervall. Finnes i stor og liten utgave.

Les mer

Malem Klokka

Armbåndsur med inntill 12 alarmer. Varsling skjerm med vibrasjon og/eller innlest tale.

Les mer

TimeFlex

tidsnedteller som tydelig visualiserer nedtellingen av valgt tidsintervall. Inntill 5 ferdiginnstilte alarmer med varighet fra 1 – 999 minutter.

Les mer

Ole_cognita klokka
Brukerhistorie

Nå kan Ole klokka

Les historien om Ole og familien hans, og hvordan Cognita Klokka sørget for ro og oversikt i hverdagen.

Les mer