KAT-kassen

Metode for å inspirere til og strukturere en samtale

  • KAT står for Kognitiv Affektiv Trening
  • Velegnet for personer med diagnoser innenfor autismespekteret, ADHD eller adferds- og følelsmessige vansker
  • Komplett mappe med verktøy for strukturerte samtaler

 

HMS-nummer:
145307
Varenummer:
11800

KAT-kassen er en fullstendig mappe med verktøy for å inspirere til og strukturere samtaler mellom mennesker rundt tanker, følelser og adferd.

Erfaringen med KAT-kassen har vist at det er et verdifullt hjelpemiddel i arbeidet med sosial kommunikasjon for en rekke målgrupper både innenfor normal- og spesialområdet.

Om KAT-kassen

KAT-kassen ble opprinnelig utviklet i Danmark til barn og unge innenfor autismespektret. I over ti år har materialet fremmet gjensidig dialog, selvinnsikt og økt kompetanse for brukerne. Verktøyet er en god støtte til barn og unge som har behov for støtte til å uttrykke seg konkret om tanker, følelser og adferd.

 

Produktdata

Varenummer 11800
HMS artikkelnummer

145307

Enhet

STK

KAT-kassen

Fullstendig mappe som inneholder verktøy som:

Måler

Minner om et termometer som kan konkretisere intensiteten av følelser, tanker, opplevelser og interesser

Kroppen

Illustrert forenkling av menneskekroppen, som hjelper å tydeliggjøre hvordan følelser påvirker oss fysisk.

Hjulet

Visualiserer mangfoldet som kjennetegner verden vi møter. Hjelper å dele et emne i flere komponenter og bidrar til prioriteringer og forståelse.

Mine sirkler

Visualiserer relasjoner, vennskap og interesser fra det helt nære til det mer offentlige og almenne.

Året

Tidsverktøy som hjelper å utvikle begreper om tid.

Uken

Et klassisk skjema som kan brukes til å legge konkrete mål og handlingsplaner, samt evaluere hendelser ved hjelp av føleord og ansikter.

Døgnet

Bidrar til å vise hvordan stemninger, følelser, tanker og handlinger kan skifte over tid.

Adferdspalett

Oppdeling av adferd i ulike farger og karakteristikk som hjelper å observere, analysere og snakke om ulike adferdsmønstre på en naturlig måte.

Følelser

100 uttryksfulle ansikter som representerer stemninger og følelsesmessige tilstander i forskjellige kategorier, og et tilsvarende antall føleord som representerer språklig variasjon innenfor samme kategori.