Hjelpemidler for personer med MS (Multippel Sklerose)

Har en av dine nærmeste fått diagnosen MS?

Multippel sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg). Nervetråder fra nervecellene i sentralnervesystemet er kledd i en isolasjonskappe (myelinskjede) som gjør at signalene ledes raskere mellom sentralnervesystemet og resten av kroppen. Ved MS blir selve ledningssystemet, både myelinskjeden og selve nervetrådene i hjernen og ryggmargen skadet. Dette gjør at nervesignalene forstyrres eller blokkeres.

Hva er utfordringen med MS?

Alvorlighetsgraden av MS varierer, og prognosen har med moderne behandling blitt betydelig forbedret siste 20 år. Tidlig oppstart med rett og effektiv behandling ser ut til i stor grad å kunne begrense sykdomsutviklingen. Sykdommen påvirker i liten grad hvor lenge folk lever.

I tilfeller med alvorlig funksjonstap, kan det være nødvendig med hjelp til å komme seg rundt, men det er ikke alle som blir avhengig av rullestol. Mange med MS klarer seg uten. Andre kan gå kortere distanser, men bruker elektrisk rullestol eller småbiler over lengre strekninger. Noen har få plager selv etter 15–20 år.

Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for en person med MS der muskelfunksjon blir svekket?

Ved tap av muskelfunksjon kan det være vanskelig å bruke en tradisjonell mus, tastatur eller touch. Da kan det være nyttig med alternativ betjening, som en hodemus, gyroskopisk mus, joystick eller – etter hvert – øyestyring. Øyestyring kan være noe krevende i starten for enkelte å bruke, så vi anbefaler å prøve andre betjeningsalternativer før øyestyring, eventuelt i kombinasjon med øyestyring. Det er lurt å starte denne prosessen tidlig. Da har man lært seg bruken av hjelpemiddelet sånn at navigeringen går lettere og er mindre anstrengende når man har behov for øyestyring.

Quha Zono 2

Et kommunikasjonshjelpemiddel som Grid 3 gir mulighet til nærkommunikasjon og fjernkommunikasjon. Grid 3 programmet har mange ferdige oppsett som er laget med tanke på en person med MS med lett-moderat funksjonstap hvor man har behov for alternativ betjening av egen pc og bruk av alternativ mus til alvorlig funksjonstap med behov for øyestyring med dedikert Grid3 EYE maskin.

GridPad 15
Rask Prat 3 på en Grid Pad PRO 15

RaskPrat 3 gir tilgang til telefon, sms, sosiale medier, meldingsbank (hvor man kan lese inn beskjeder med sin egen stemme når man fremdeles har det), e-post og andre relevante funksjoner som omgivelseskontroll. Omgivelseskontroll innebærer at man kan slå av og på eks tv og lys, samt åpne å lukke dører og mye mer via dedikert Grid 3 eye/ pro maskin. Oppsettet er enkelt å tilpasse ut fra brukers behov.

Prøv Grid 3 gratis i 60 dager

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge til en med MS?

Vi har laget en rekke veiledere for deg som leter etter et hjelpemiddel. Her får du innspill til hva det er lurt å tenke på når du skal ta et valg. Du kan gjerne ringe oss for å snakke om hvilke muligheter som finnes. Har ikke vi løsningen du trenger, kan vi fortelle hvilken annen produsent du kan ta kontakt med.

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Behandlingshjelpemiddel

Behandlingshjelpemidler er det helseregionene som har ansvaret for. Helseregionene har etablert egne behandlingshjelpemiddelkontorer. Har du behov for et behandlingshjelpemiddel, skal en legespesialist fylle ut et eget søknadsskjema som sendes inn til behandlingshjelpemiddelkontoret. For mer informasjon trykk her

Hvem kan søke om hjelpemidler til MS fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.