Kontakt

Cognita AS

Besøksadresse:
Oscarsgate 92, 0256 Oslo
Gjerstadveien 396, 4993 Sundebru

Postadresse:
Gjerstadveien 396, 4993 Sundebru

Organisjonsnummer: NO983 547 818MVA
Mail: info@cognita.no
Telefon: +47 2212 1450