Inngang_Betjening

Betjening

Det er mange måter å betjene en datamaskin på.
Tastatur, mus og touchskjermer har blitt allmenn kjent, men er ikke alltid tilgjengelig for de som opplever fysiske utfordringer. Her gir vi et overblikk av hva som finnes av løsninger.

Innspill

Hva er viktig å tenke på?

Touch

Er det mulig å bruke touch er dette den foretrukne betjeningsmetoden. Det er mindre krevende både for hender og armer, og det gir en høy grad av presisjon.

Treffsikkerhet

Ved ufrivillige bevegelser eller rykninger kan det være behov for yttligere hjelpemidler for å sikre treffsikkerheten. Det finnes for eksempel fingerguide for touchskjermer eller egne software med dvelefunksjon som kan kombineres med brytere.

Utendørs bruk

Skal hjelpemiddelet benyttes utendørs i det hele tatt er det viktig å ha dette med i betraktningen. Øyestyring er et eksempel på en betjeningsløsning som kan påvirkes av sterkt sollys. Er man allikevel avhengig av å kunne betjene maskinen sin utendørs kan det være lurt å vurdere alternative løsninger som f.esk Quha Zono, eller SmartNav ettersom disse ikke påvirkes av sollys.

Briller og linser

Benytter brukeren linser eller briller, spesielt da med progressivt glass, kan dette også påvirke øyestyringen. Her er det ingen hundre prosent regler, og dette vil man finne ut av ved en eventuell utprøving. Skulle det allikevel vise seg at glasset i brillene eller linsene forstyrrer treffsikkerheten er  SmartNAV eller Quha Zono igjen gode alternativer. Ikke bare blir disse to alternativene ikke påvirket av briller eller linser, men de kan også enkelt festes på brillen til bruker.

Avstand

Ved bruk av øyestyring må øyestyringskameraet kalibreres før bruk. Da er det viktig å tenke på avstand mellom bruker og maskin, og vinkelen på maskinen i forhold til øynene.  Maskinen vil illustrere hvor den optimale posisjonen er. Dette gjør det enkelt å finne riktig avstand og vinkel for å få til en vellykket kalibrering.

Hånd og fingre

Løsninger for betjening av datamskiner, når det er bevegelse i hender eller fingre.

Trådløs joystickmus

Styrepinne som gir nøyaktig kontroll over markøren på skjermen. Kommer med fem brytere på selve joysticken, hvor en sitter på selve spaken og de resterende fire er lagt ned på basen av joysticken. I tillegg til disse er det utganger med mulighet for tilkobling av eksterne brytere. Kan bestilles med andre ergonomiske utforminger av spaken, f.eks. gaffel, svampeball og lavere spak. Kan monteres på rullestol.

Skjermkontroll

Ferdige skjermtastaturer for alternativ betjening av Windows programmer. Denne versjonen av Grid 3 gir brukere som benytter seg av alternativ betjening fullverdig tilgang til datamaskinen. Skjermkontroll inneholder ikke syntesetale eller symbolkommunikasjon, og er kun tiltenkt som et skjermtastatur.

Skjermkontroll GridPad

Komplett løsning med SkjermKontroll programvare levert på en 11″, 13″ eller 18″ nettbrett. Leveres med IR- og EasyWave radiosender. I denne løsningen er SkjermKontroll lagt inn på en GridPad Pro-maskin og på denne måten får bruker tilgang til omgivelseskontroll.

Hode og munn

Betjening ved hjelp av hode og/ eller munn

Jouse

Stabil og robust hodemus som kan monteres på rullestol eller bord. Kobles enkelt til via USB.

Quadjoy mus

Quadjoy – en alternativ mus for hodestyring. God presisjon og innebygde sug- og blåsfunksjoner. Med plug & play USB tilkobling er QuadJoy enkel å ta i bruk.

Øyestyring

Kontroll av maskinen med øynene.

Hjernens elektriske signaler

For personer med komplekse og spesielle betjeningsvansker.

Brainfingers

Brainfingers fungerer ved at reseptorene som sitter i «pannebåndet» fanger opp små elektriske signaler som oppstår ved minimuskelbevegelser. Disse signalene kan isoleres og brukes til å betjene en datamaskin. I de fleste tilfeller vil man bruke Brainfingers som en bryter kombinert med en autoscan funksjon. Kombinert med Grid 3 vil da enheten scanne og markere feltene på skjermen i tur og orden, hvorpå bruker utfører klikk når det aktuelle feltet er markert. Muskelbevegelsen brukeren aktiverer Brainfingers med kan f.eks. være å heve på øyenbrynene, bite sammen, se til siden, presse tungen til ganen osv. Altså er det ikke store bevegelsene som skal til for at Brainfingers fanger opp et signal.

Brainfingers er laget for personer med komplekse eller spesielle betjeningsvansker.