Velferdsteknologi_rød

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi i våre øyne handler om mestringsteknologi. Det betyr å involvere brukeren og tilby moderne teknologi i et format de kan benytte seg av. På den måten kan de gjøre egne valg, oppleve egenmestring og selvstendighet.

Vi tilpasser løsningene våre til deres behov.

Våre løsninger

Andre løsninger

Cognita er nå en del av Abilia. Abilia utvikler egne løsninger for velferdsteknologi. Vi anbefaler at dere besøker Abilias nettsider for ytterligere info.

Les mer

Cognita Enkel Fallalarm

Cognita Enkel Fallalarm er en fallalarm som varsler automatisk og angir posisjon ved et fall eller epileptisk anfall.

Les mer

Assist X

Enkel kollegavarsling eller varsling for personer som trenger et system for å varsle personale.

Les mer

gro2

Kontakt

Vi har lang erfaring med tilrettelegging av løsninger for brukere og IT systemer. Vi hjelper gjerne deg og din kommune med behovskartlegging og strategier for implementering. Gro Eskeland er den du vil snakke med for å få råd rundt velferdsteknologi.

Ta kontakt