Velferdsteknologi_rød

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi i våre øyne handler om mestringsteknologi. Det betyr å involvere brukeren og tilby moderne teknologi i et format de kan benytte seg av. På den måten kan de gjøre egne valg, oppleve egenmestring og selvstendighet.

Vi tilpasser løsningene våre til deres behov.

Våre løsninger

Cognita er en del av Abilia, så her finner du oversikt over alle løsninger vi tilbyr innenfor området velferdsteknologi.

Abilias løsninger kan enkelt administreres i myAbilia – en netttjeneste som gir mulighet til å planlegge og administrere aktiviteter eksternt.

 

Cognita Enkel Fallalarm

Cognita Enkel Fallalarm er en fallalarm som varsler automatisk og angir posisjon ved et fall eller epileptisk anfall.

Les mer

Assist X

Enkel kollegavarsling eller varsling for personer som trenger et system for å varsle personale.

 

Les mer

CARY Base

CARY Base er en enkel kalender og klokke for personer som trenger ekstra hjelp til å holde orden på døgnet og dagens hendelser.

Les mer

HandiKalender

Handi Kalender er en tids- og planleggingskalender. Det er en app som er laget for iOS og Android.

Les mer

MEMOday

MEMOday viser lettlest informasjon om dato, klokkeslett og om det er morgen, dag, kveld eller natt.

Les mer

Abilia

Andre løsninger

Abilia utvikler og produserer mange andre løsninger som kan være relevante for dere. Her får du en generell oversikt:

Varsling

Stasjonære og bærbare alarmer som detekterer epileptiske anfall, og passive alarmdetektorer som varsle pårørende eller pleie- og omsorgspersonell ved behov for tilsyn dersom en person har nedsatt balanse, er på vei ut midt på natten eller har andre behov for omsorg. Alarmer for de med nedsatt bevegelighet som kan mottas av pårørende eller helsepersonell via personsøker, mobiltelefon eller andre alarmsystemer. Løsningene fungerer i alle typer boliger og pleiemiljøer.

Se alle løsningene

Vektprodukter

Sansestimulerende vektprodukter kan hjelpe de som f.eks. har angst, motorisk uro eller søvnvansker med å takle hverdagen bedre. Vektdyne, vektvest eller vektteppe bidrar til å skape ro og økt fokus, både gjennom trykk fra tyngde og stimulering av blant annet berøringssansen og balansesansen.

Se alle løsningene

gro2

Kontakt

Vi har lang erfaring med tilrettelegging av løsninger for brukere og IT systemer. Vi hjelper gjerne deg og din kommune med behovskartlegging og strategier for implementering. Gro Eskeland er den du vil snakke med for å få råd rundt velferdsteknologi.

Ta kontakt