Velferdsteknologi

Velferdsteknologi i våre øyne handler om mestringsteknologi. Det betyr å involvere brukeren og tilby moderne teknologi i et format de kan benytte seg av. På den måten kan de gjøre egne valg, oppleve egenmestring og selvstendighet.

Vi tilpasser løsningene våre til deres behov.

Våre løsninger

IBG

IBG står for Interaktiv Beboer Guide. IBG er et digitalt livstyringsverktøy for beboere med behov for forenklet kommunikasjon og informasjonsflyt, deres støttepersoner og pårørende – alt i én løsning!

Les mer

LiMo

LiMo står for Life Motivation og er et målstyrings- og dialogverktøy. Med LiMo får brukeren oversikt over sine individuelle mål og kan jobbe med disse når han/ hun er motivert. Støttepersoner kan observere og bistå ved behov. Til LiMo kan man også knytte GDPR-sikker kommunikasjon og forenklet kalender.

Les mer

Konsulent

Konsulentbistand

Vi har lang erfaring med tilrettelegging av løsninger for brukere og IT systemer. Vi hjelper gjerne deg og din kommune med behovskartlegging og strategier for implementering.

Ta kontakt