Velferdsteknologi_rød

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi i våre øyne handler om mestringsteknologi. Det betyr å involvere brukeren og tilby moderne teknologi i et format de kan benytte seg av. På den måten kan de gjøre egne valg, oppleve egenmestring og selvstendighet.

Vi tilpasser løsningene våre til deres behov.

Våre løsninger

IBG

IBG står for Interaktiv Beboer Guide. IBG er et digitalt livstyringsverktøy for beboere med behov for forenklet kommunikasjon og informasjonsflyt, deres støttepersoner og pårørende – alt i én løsning!

Les mer

Cognita Enkel Fallalarm

Cognita Enkel Fallalarm er en fallalarm som varsler automatisk og angir posisjon ved et fall eller epileptisk anfall.

Les mer

Assist X

Enkel kollegavarsling eller varsling for personer som trenger et system for å varsle personale.

Les mer

Konsulent

Konsulentbistand

Vi har lang erfaring med tilrettelegging av løsninger for brukere og IT systemer. Vi hjelper gjerne deg og din kommune med behovskartlegging og strategier for implementering.

Ta kontakt