CO4_orig

Hjelpemidler for personer som har hatt hjerneslag

Det er vanlig å trenge hjelp med hukommelse og kommunikasjon etter et hjerneslag.

Har en av dine nærmeste fått diagnosen hjerneslag? 

Hjerneslag oppstår plutselig og kommer av blodpropp eller blødning i hjernen. Oksygentilførsel til det rammede område i hjernen får for lite eller ingen tilførsel av oksygen. Konsekvensen medfører at hjerneceller dør og skade oppstår.

Hva er utfordringen?

Hjerneslag vil kunne gi ulike utfordringer avhengig av hvor slaget har forekommet. Dersom slaget har rammet språksenteret i hjernen kan man bli rammet av afasi i ulik grad. Les mer om afasi her.   

Andre vanlige konsekvenser av hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein og kognitiv svikt.

Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for en person med hjerneslag?

For de som opplever redusert hukommelse – har problemer med å utføre enkelte daglige gjøremål som å koke kaffe, kle på seg, lese aviser eller handle, kan Mobilze me være en god løsning. For noen kan en enkel app som PlaNet eller Malem klokken være et godt alternativ.

Malem Klokka

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge?

Vi har laget en rekke veiledere for deg som leter etter et hjelpemiddel. Her får du innspill til hva det er lurt å tenke på når du skal ta et valg. Du kan gjerne ringe oss for å snakke om hvilke muligheter som finnes. Har ikke vi løsningen du trenger, kan vi fortelle hvilken annen produsent du kan ta kontakt med.

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.

Hvilke nettsteder anbefales?

Mer om Hjerneslag:

LHL Hjerneslag: https://www.lhl.no/lhl-hjerneslag/