Hjelpemidler for personer med CP (Cerebral Parese)

Cerebral Parese omfatter flere tilstander. Felles for disse er at de deler av hjernen som styrer kroppens muskler ikke fungerer normalt.

Har en av dine nærmeste fått diagnosen CP (Cerebral Parese)? 

Det er mange tanker som dukker opp når et barn du er nær har fått en CP-diagnose. CP-diagnosen innehar ulik alvorlighetsgrad fra milde symptomer til alvorlig funksjonsnedsettelse. Grad av tilretteleggingstiltak i miljøet barnet ferdes i avhenger av alvorlighetsgrad i funksjonsnedsettelsen.

Hva er utfordringen?

CP er en samlebetegnelse for en gruppe av tilstander som er kjennetegnet ved en forstyrrelse i bevegelse og motorisk funksjon. Årsak er en skade i den umodne hjernen før barnet fyller 2 år. I hovedsak er utfordringene knyttet til motorikken.

De motoriske forstyrrelsene opptrer ofte sammen med andre symptomer og plager som nedsatt syn eller hørsel, utydelig eller ingen tale og problemer med å spise. Epileptiske anfall forekommer hos omtrent 25 prosent av tilfellene.

I tillegg har en del barn også kognitive vansker. Det betyr vansker med evne til å lære, huske, forstå, planlegge og handle. Tilleggsvanskene varierer med type CP og det vil forekomme forskjeller innad i de ulike undergrupper. Du kan lese mer om de ulike gruppene her

Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for en person med CP?

Vi i Cognita fører hjelpemidler knyttet til kommunikasjon, alternativ betjening og kognisjon. Det betyr at hjelpemidler fra oss kan bistå med tilrettelegging der det er behov for supplement til tale, et alternativ til tale, alternativ betjening knyttet til egen PC eller dedikert enhet fra oss.

I tillegg bistår våre kommunikasjonsløsninger til fjernkommunikasjon, ved at man gjennom Grid 3-løsninger få tilgang til forenklet telefonoppsett der tekst blir lest opp og symbolisert etter behov. Man kan også formulere sms ved bruk av symboler. Tilsvarende tilpasning kan gjøres ved e-post. Vi fører også hjelpemidler for tid, struktur og planlegging som hører innenfor hjelpemidler for kognisjon.

Grid 3 - mange muligheter

Grid 3 er systemet vi fører som gir flest muligheter innen kommunikasjonsoppsett og gjør det enkelt å teste ut ulike måter for han/ henne å kommunisere på. Det er oppsett for nærkommunikasjon og fjernkommunikasjon. For symbolbrukeren har vi oppsett med hele tre ulike symbolbanker tilgjengelig som symbolstix, Widgit og PCS. Bliss og tegnbanken må søkes om ved siden som tilleggsutstyr, dersom det er aktuelt. Vi har også oppsett som kan benyttes inn mot lese- og skriveinnlæring noe som gjør overgangen fra symbolbruker til tekstbruker lettere.

Vi fører også en rekke hjelpemidler for alternativ betjening av datamaskiner. Disse er til hjelp enten om man bruker en vanlig PC eller ved bruk av hjelpemidler

Har personen allerede lært seg å lese vil tekstoppsettene i Grid3 være fint og nyttig med både tastatur, ordprediksjon og setningsprediksjon samt at man kan legge til setninger på hurtigtaster etter eget ønske. Kommunikasjonsenhetene våre med Grid 3 leveres med touch, øyestyring eller alternativ betjening. De ulike enhetene imøtekommer ulike behov.

 

Minspeak - Minimal Effort Speach

Minspeak står for Minimal Effort Speach og er et kommunikasjonssystem vi har i vårt sortiment på egne dedikerte maskiner. Målet er at brukeren ikke skal trykke mer en 2-3 trykk for å formulere en setning. Her brukes det ikoner sammen med personens evne til å assosiere og memorere stier. Dette baner vei til mangfoldige kommunikative utsagn. Dette systemet er den mest effektive måten å kommunisere ønsker, behov og det en har på hjertet- når man har knekt koden.

Layouten kan sammenlignes med et statisk tastatur. Når man kan bokstavkombinasjoner kan man få sagt det man vil.  Det samme skjer med Minspeak når man kan ikon kombinasjonene  kan man hurtig få sagt det man ønsker. Eks Jeg heter Ola, består av 13 trykk med mellomrom og bokstaver på ordinært tastatur, ved bruk av tastatur og ordprediksjon, 4 trykk, ved bruk av Minspeak trengs kun 2 trykk.

Her skjer det ofte at hovedpersonen selv knekker koden med ikoner, mens de rundt synes det virker komplisert.

For mer informasjon om våre kommunikasjonsenheter kan du gå til: https://cognita.no/hjelpemidler/kommunikasjon/

Andre hjelpemidler for struktur

Cognita fører også hjelpemidler ved kognitive vansker som, dagsplaner, huskelister, og målstyring. Slike verktøy kan bidra til forutsigbarhet gjennom blant annet visualisere dagens gjøremål. Cognita Klokka, Mobilize Me og PlaNet er eksempler på løsninger for tid og struktur.

Cognita Klokka viser tydelig hvor og når på døgnet vi er

Fallalarm for personer med CP

I tillegg til kommunikasjonshjelpemidler og kognitive hjelpemidler har vi også fallalarm i vårt sortiment. Det vil være aktuelt med en slik alarm dersom man er rammet av Epilepsi. Statistisk forekommer epilepsi hos 25% av dem som har fått en CP- diagnose. Trygghet, i form av et hjelpemiddel som varsler anfall, er viktig. Da kan personen med diagnosen leve et tilnærmet normalt liv i visshet om at nærkontaktene får beskjed dersom anfallet skjer.

Cognita Enkel Fallalarm varsler et anfall når enheten kommer utenfor en vinkel på 45 grader. Det vil si at man ikke er avhengig av et kraftig fall eller ristninger for at et fall skal varsles.

Fallalarmen er lett og liten

Hjelpemidler for bevegelse

Forflytningshjelpemidler og hjelpemidler knyttet til motorikk vil habiliteringstjenesten og ergoterapeuttjenesten i den enkelte kommune/ fylkeskommune bistå med å finne riktig produkt. Man kan også søke opp informasjon om ulike typer hjelpemidler på www.hjelpemiddeldatabasen.no

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge?

Vi har laget en rekke veiledere for deg som leter etter et hjelpemiddel. Her får du innspill til hva det er lurt å tenke på når du skal ta et valg. Du kan gjerne ringe oss for å snakke om hvilke muligheter som finnes. Har ikke vi løsningen du trenger, kan vi fortelle hvilken annen produsent du kan ta kontakt med.

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.

Hvilke nettsteder anbefales?

Søk kontakt og ytterligere råd hos:

CP-foreningen

Helsenorge.no