CO5_orig

Oppstått hjerneskade og afasi

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.

Afasi innebærer vansker med både å bruke språk og å oppfatte ord samt vansker med å lese og skrive.

Hjerneslag er ofte årsaken til afasi, men hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan også føre til afasi.

 

 

Forskjell på medfødt og oppstått skade

Det er stor forskjell på hvordan personer med medfødte språkvansker leter etter ord, kontra oppstått skade. Ved en oppstått skade er det viktig å ta utgangspunkt i det personen allerede kjenner til, fremfor å lære nye måter å lete etter ord.

Personer som har fått afasi opplever et tap av funksjoner de har hatt tidligere. De har erfaring og kompetanse, de har meninger og spørsmål men har vansker med å bringe dem frem. De opplever ofte tap av sin identitet og dette er det viktig å ha med i tankene når vi skal tilrettelegge hjelpemiddelet.

Hjelp med tilrettelegging?

Ønsker du hjelp med å tilrettelegge hjelpemiddelet? Mona Falck Lines er vår gründer og har årevis med erfaring med tilrettelegging av hjelpemidler for personer med afasi. Kontakt Mona her.

Oppstått skade - hensyn å ta

Bruk rolige farger og lys

Generelt kan vi si at personer med en oppstått skade ofte blir fortere trette – fatigue. Det er viktig å ta hensyn til dette ved tilrettelegging av hjelpemiddelet. Ta bort all unødig informasjon og bruk rolige farger og bilder. Muligens skal lysstyrken på skjermen dempes og det er lurt å benytte direkte trykk på skjerm isteden for mus og tastatur.  Mus og tastatur krever mer energi enn et direkte trykk.

Reduser bakgrunnstøy

Det er viktig å skape et godt miljø for kommunikasjonen, så bakgrunns-støy må reduseres mest mulig så det er lett å konsentrere seg og høre og forstå.

Vær aktiv

Det er også en god idé å benytte kommunikasjons-hjelpemiddelet begge veier, at du som er kommunikasjons-partner også bruker hjelpemiddelet som støtte i kommunikasjonen, peker på bilder og finner frem ordene du har på hjertet. Det vil også gi deg tanker om hvilke ord som bør legges inn i hjelpemiddelet for brukeren.

CO5_orig

En verdig samtale

Tett oppfølging av 30 afatikere la grunnlaget for utviklingen av våre skreddersydde afasi-oppsett.

Les mer

Funksjon - hva må vi ta hensyn til?

Plassering

Syn og synsfeltsutfall, motorikk, ord og bokstavforståelse, behov for bildestøtte til tekst er alle momenter som på tenkes på. Mange får synsfeltsutfall og da er plasseringen av hjelpemiddelet vesentlig for et vellykket resultat. Likeledes hvilke bilder som er gode assosiasjoner.

Bokstavtype

Hvis personen kan lese så vi kan basere ordletingen på tekst, er det fint å finne ut av hvilken bokstavtype brukeren forstår best.  Små eller store bokstaver.  Og hvis han skal lete etter bokstavene selv, i hvilken rekkefølge bør de stå – vanlig QWERTY oppsett eller i ABC rekkefølge.

Bruksområde

Det er viktig å finne ut i hvilke situasjoner det er størst behov for et kommunikasjonshjelpemiddel. Det er fint å starte med det og forberede en dialog for denne situasjonen.  Er det i forbindelse med en taxi-tur eller er det hos legen?

Hjemme

Mange pårørende gir uttrykk for at de ikke trenger hjelpemiddelet i hverdagen hjemme for samboeren kjenner og forstår brukeren så godt. Men de fleste forteller også om vanskelige situasjoner der det ikke er mulig å finne ut av hva personene med afasi har på hjertet. Da er det en hjelp å ha tilrettelagt hjelpemiddelet med temaer og situasjoner så brukeren kan finne frem og peke på et tema, så blir det lettere å stille spørsmål.

Møte med nye mennesker

Mange personer med afasi kommer til rehabilitering og behandling og møter nye mennesker. Da er det viktig å ha med en presentasjon for å kunne fortelle om seg selv og hvem han er. Min historie er et viktig innehold i hjelpemiddelet og en fin måte å ta med seg identiteten videre. På den måten blir man en person og ikke bare en pasient som ikke kan snakke. Sykehistorien kan også være god å ha med, for å kunne fortelle hva som skjedde da afasien oppsto.

Samtalepartner

Noen raske instruksjoner til samtalepartnere kan være veldig nyttig å ha med.  Brukeren må kunne minne om at samtalepartneren må snakke litt langsommere og kanskje kunne spørre om han har forstått meningen ved å gjenta og bekrefte.

Våre løsninger

Grid Pad GO på Windows

Grid Pad GO 10

GridPad Touch 10

Lite og bærbart kommunikasjonsverktøy med mulighet for flere ulike oppsett laget for personer med afasi.

Grid for iPad

iGrid 10

Den enkleste Grid for iPad-løsningen. Den er laget for de som behersker touch-betjening og ønsker en lett men robust maskin.

iGrid 10

wideA-251×160

Afasiforeningen

Afasiforbundet skal arbeide for at mennesker med afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker og deres pårørende skal oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet.

Besøk Afasiforbundets hjemmeside