Finn hjelpemidler for mennesker med Parkinsons sykdom

Har en av dine nærmeste fått diagnosen Parkinsons sykdom? 

Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ sykdom som blant annet påvirker hjernens evne til å styre bevegelser. Parkinson er kronisk og utvikler seg gradvis. De første symptomene kommer ofte snikende. Sykdommer i hjernen der nerveceller gradvis dør over tid, kalles nevrodegenerative sykdommer. Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom er de to vanligste nevrodegenerative sykdommene (store medisinske leksion)

Hva er utfordringen med Parkinsons sykdom?

Parkinsons sykdom er karakterisert ved tilstedeværelse av minst to av disse tre kjernesymptomene:

  • Redusert evne til å starte og gjennomføre viljestyrte bevegelser (hypokinesi),
  • En spesiell form for muskelstivhet (rigiditet) og
  • Skjelving (tremor) som er mest uttalt når kroppen er i hvile.

Disse fenomenene skyldes først og fremst nedsatt mengde dopamin i et bestemt område av hjernen som kalles basalganglier. Tap av nerveceller i dette området fører til dopaminmangel. Symptomene bedres blant annet ved at man får legemidler som øker dopamininnholdet i hjernen.

Symptomer på Parkinson

Symptomene og tegnene ved Parkinsons sykdom begynner gjerne snikende, og det hender at pårørende legger merke til sykdommen før pasienten selv. Pasientene utvikler ofte subbende gange med korte skritt, fremoverlutende stilling og manglende medsving av én arm. Bevegelsene blir sene. Ansiktsmimikken kan bli redusert, ofte omtalt som et maskeansikt. Stemmen kan bli monoton og utydelig, og mange pasienter får liten håndskrift (mikrografi). Disse symptomene kan gi et feilaktig inntrykk av at både den sykes intellektuelle og følelsesmessige liv er sterkt redusert (store medisinske leksikon).

Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for en person med Parkinsons sykdom?

Etter hvert som sykdommen utvikler seg blir talen og motorikken redusert. I påvente av teknologiske kommunikasjonshjelpemidler og alternative betjeningsløsninger, kan det være smart å lage visuelle tematavler. Det kan være bilder knyttet til mat og drikke eks av ulike typer matretter, drikker, snacks. Det kan være visuelle tematavler knyttet til aktiviteter, bilder av familiemedlemmer. Etc. Når personen som er rammet av Parkinson ikke klarer å formulere ønsker og behov så har man en støtte i disse visuelle tavlene der personen kan peke.

Alternative måter å kommunisere på 

Ved tap av muskelfunksjon og kontroll kan det være vanskelig å bruke en tradisjonell mus og tastatur.  Da kan det være nyttig med alternativ betjening, som en hodemus, gyroskopisk mus, joystick, bryter eller – etter hvert – øyestyring med eller uten kombinasjon med bryter.

Øyestyring kan være noe krevende i starten for enkelte å bruke i starten, så vi anbefaler å prøve andre betjeningsalternativer før øyestyring, eventuelt i kombinasjon med øyestyring. Det er lurt å starte denne prosessen tidlig. Da har man lært seg bruken av hjelpemiddelet sånn at navigeringen går lettere og er mindre anstrengende når man har behov for øyestyring

Mini joystick mus

Hjelp til kommunikasjon med Parkinsons sykdom

Et kommunikasjonshjelpemiddel som Grid 3 gir mulighet til nærkommunikasjon og fjernkommunikasjon.

Grid 3 har mange ferdige oppsett som er laget med tanke på en person med Parkinson med lett-moderat tap av muskelfunksjon/ kontroll hvor man har behov for alternativ betjening av egen pc og bruk av alternativ mus til alvorlig tap av muskelkontroll med behov for øyestyring med dedikert Grid3 eye/ pro maskin.

Et oppsett er innholdet i Grid 3 som er tilpasset brukerne. Det er mer enn 50 ferdige oppsett som kan individuelt tilpasses. Dette gjør det raskere å komme i gang og enkelt å bytte til noe annet ved behov. Du slipper å lage et oppsett helt fra bunnen – med mindre du ønsker det.

RaskPrat 3 gir tilgang til telefon, sms, sosiale medier, meldingsbank (hvor man kan lese inn beskjeder med sin egen stemme når man fremdeles har det), e-post og andre relevante funksjoner som omgivelseskontroll. Omgivelseskontroll innebærer at man kan slå av og på eks tv og lys, samt åpne å lukke dører og mye mer via dedikert Grid 3 eye/ pro maskin. Oppsettet er enkelt å tilpasse ut fra brukers behov.

Prøv Grid 30 gratis i 60 dager med en Grid 3 prøvelisens

Grid Pad Touch 10 med Rask Prat. En bærbar maskin det er lett å ha med seg

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge?

Vi har laget en rekke veiledere for deg som leter etter et hjelpemiddel. Her får du innspill til hva det er lurt å tenke på når du skal ta et valg. Du kan gjerne ringe oss for å snakke om hvilke muligheter som finnes. Har ikke vi løsningen du trenger, kan vi fortelle hvilken annen produsent du kan ta kontakt med.

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Behandlingshjelpemidler er det helseregionene som har ansvaret for. Helseregionene har etablert egne behandlingshjelpemiddelkontorer. Har du behov for et behandlingshjelpemiddel, skal en legespesialist fylle ut et eget søknadsskjema som sendes inn til behandlingshjelpemiddelkontoret.

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.

Søk kontakt og ytterligere råd om Parkinsons sykdom hos: