Hjelpemidler for personer med ALS

Det finnes hjelpemidler som gjør at en person med ALS kan kommunisere, selv når sykdommen utvikler seg.

Har en av dine nærmeste fått diagnosen ALS? 

En ALS-diagnose er veldig tung å få. Hvordan skal du som pårørende eller nær til personen med diagnosen forholde deg til dette? Hva kan du gjøre? Hva har dere krav på av hjelpemidler?

Hva er utfordringen med ALS?

Ved ALS blir nervecellene som sender signaler fra hjernen til musklene gradvis svekket over tid. Dette rammer hjernen, hjernestammen og ryggmargen.

Vi fører hjelpemidler som gjør at en person med ALS kan fortsette å bruke en PC og etter hvert også hjelpemidler for å kunne kommunisere og ha kontakt med omverdenen når talen svikter. En ALS-pasient vil etter hvert ha behov for flere typer hjelpemidler. Det finnes gode løsninger både innenfor forflytning, sittestilling og ADL hjelpemidler mm. For behov for andre hjelpemidler, se hjelpemiddeldatabasen

Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for en person med ALS?

Ved tap av muskelfunksjon kan det være vanskelig å bruke en tradisjonell mus, tastatur eller touch. Da kan det være nyttig med alternativ betjening, som en hodemus, gyroskopisk mus, joystick eller – etter hvert – øyestyring.

Øyestyring kan være noe krevende i starten for enkelte å bruke, så vi anbefaler å prøve andre betjeningsalternativer før øyestyring, eventuelt i kombinasjon med øyestyring. Det er lurt å starte denne prosessen tidlig. Da har man lært seg bruken av hjelpemiddelet sånn at navigeringen går lettere og er mindre anstrengende når man har behov for øyestyring

Grid 3 gir god hjelp til pasienter med ALS

Et kommunikasjonshjelpemiddel som Grid 3 gir mulighet til nærkommunikasjon og fjernkommunikasjon. Grid 3 har mange ferdige oppsett som er laget med tanke på en person med ALS.

Oppsettene er innholdet i Grid 3. Det er over 50 ferdige oppsett tilgjengelige i Grid 3, fordelt på ulike kategorier. Alle kan tilpasses og justeres etter behov. Det er raskt å komme i gang og mange muligheter for individuell tilpasning.

Rask Prat 3

RaskPrat 3 gir tilgang til telefon, sms, sosiale medier, meldingsbank (hvor man kan lese inn beskjeder med sin egen stemme når man fremdeles har det), e-post og andre relevante funksjoner. I tillegg så har den selvsagt også et digitalt tastatur hvor man kan få sagt det man vil gjennom bokstavering, ordprediksjon eller setningsprediksjon. Oppsettet er enkelt å tilpasse ut fra brukers behov.

Grid 3 er et universelt kommunikasjonssystem som finnes som egen lisens til windowsbaserte maskiner eller komplett med maskinvare. Fordelen med Grid 3 er de ferdige oppsettene som er utviklet for mange ulike utfordringer, og at de kan veldig enkelt redigeres for hver enkelt person.

Kort oppsummert kan Grid 3 lisens bistå med tilrettelegging av alternativ betjening knyttet til egen pc. Når Grid 3 leveres på en dedikert enhet fra oss kan den også bistå i nærkommunikasjon når talefunksjonen svekkes, og oppsettene i Grid 3 kan bistå personer i fjernkommunikasjon som ved bruk av sosiale medier, epost, sms samt omgivelseskontroll.

gridpad 15 med omgivelseskontroll
Grid Pad EYE 12 med omgivelseskontroll

Omgivelseskontroll innebærer at man kan slå av og på eks tv og lys, samt åpne å lukke dører og mye mer via Grid Pad PRO maskin.

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge til person med ALS?

Vi har laget en rekke veiledere for deg som leter etter et hjelpemiddel. Her får du innspill til hva det er lurt å tenke på når du skal ta et valg. Du kan gjerne ringe oss for å snakke om hvilke muligheter som finnes. Har ikke vi løsningen du trenger, kan vi fortelle hvilken annen produsent du kan ta kontakt med.

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.

Mer informasjon om ALS?