CO4_orig

Hjelpemidler ved oppstått hjerneskade – voksne

Har en av dine nærmeste fått diagnosen ervervet hjerneskade? 

Oppstått – eller ervervet – hjerneskade hos voksne er en skade som oppstår i en normalt utviklet hjerne i voksen alder. Ervervet hjerneskade kan ha årsak i ulykke eller sykdom.

Hva er utfordringen med ervervet hjerneskade?

Det er stor variasjon i følgene av en slik skade, alt etter skadens årsak, omfang og hvilke deler av hjernen som rammes. Vi har omtalt hjerneslag og demenssykdommer, men ulykker og andre sykdommer kan også forårsake funksjonsnedsettelser innenfor kommunikasjon og kognisjon.

Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for en person med ervervet hjerneskade?

Det er vesentlig ved valg av hjelpemiddel for denne gruppen at respekten for personenes kompetanse og identitet blir tatt hensyn til. Hjelpemidler blir først hensiktsmessig når de er riktig tilpasset. Valg av hjelpemiddel er avhengig av funksjonsnivå og tidligere IT kompetanse. Vi har hjelpemidler som kan bistå ved funksjonsnedsettelser innen kommunikasjon, alternativ betjening til IT og kognisjon. Ta kontakt, så hjelper vi deg så godt vi kan.

Har ikke vi løsningen som passer for dere, anbefaler vi andre leverandører som kan være til nytte.

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge til ervervet hjerneskade?

Vi har laget en rekke veiledere for deg som leter etter et hjelpemiddel. Her får du innspill til hva det er lurt å tenke på når du skal ta et valg. Du kan gjerne ringe oss for å snakke om hvilke muligheter som finnes. Har ikke vi løsningen du trenger, kan vi fortelle hvilken annen produsent du kan ta kontakt med.

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Hvem kan søke om hjelpemidler for hjerneskade fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.

Hvilke nettsteder anbefales?