CO1_orig

Hjelpemidler for personer med ADHD


Har en av dine nærmeste fått diagnosen ADHD?

For noen kan en diagnose være en lettelse – noe å forholde seg til. For andre skaper det forvirring og stress. Hvor skal man begynne? Hva har vi krav på? Hvilken hjelp kan vi få?

ADHD - Hva er utfordringen?

Det finnes et bredt spekter symptomer innen ADHD og ingen med ADHD er like. Derfor passer ikke alle hjelpemidler til alle. Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for en person med ADHD?

Vi hjelper deg gjerne med å snakke gjennom hvilke behov dere har for å anbefale verktøyet som kan passe for dere.

Personer med ADHD kan ha problemer med å konsentrere seg, oppmerksomhetssvikt, manglende impulskontroll og et høyt aktivitetsnivå. Det antas at dette skyldes lav produksjon av dopamin. Dopamin bidrar blant annet til å motta, bearbeide og videreformidle informasjon, samt se sammenhenger mellom det som sies og gjøres, slik at det forekommer læring og mestring.

En konsekvens av mestring medfører til at motivasjon styrkes og man ønsker å gjøre mer av det som gir mestringsfølelse. På den måten fungerer dopamin også som en brikke i hjernens belønningssystem. Man lærer å følge en beskjed og konsekvenser av å ikke gjøre det. Dersom det oppleves positivt å følge en beskjed, vil det styrke motivasjonen til å gjøre det igjen. Dette betyr at dopamin også bidrar til å utvikle selvkontroll og arbeide mot bestemt mål.

Dopamin hjelper i tillegg med å skille viktig informasjon fra mindre viktig informasjon. Ved riktig nivå av dopamin vil dette gi positiv effekt på evnen til å planlegge både ifht til tid, innhold og struktur.

Vanskelig å holde fokus

Med lavt dopamin nivå vil disse ovennevnte prosessene forstyrres. Det blir vanskelig å holde fokus, man kan bli lett distrahert og i en læringssituasjon vil man da kunne gå glipp av viktig informasjon til å forstå sammenhenger eller trekke logiske slutninger. Det blir i tillegg vanskelig å skille ut hva som er viktig informasjon og hva som er viktig å bruke tid på.

Konsekvensen av dette er at det blir vanskelig å komme i gang med en bestemt oppgave og impulskontrollen blir svekket og frustrasjon øker i takt med kravet om gjennomføring. Mange med ADHD vil derfor ha utbytte av medisiner som har til hensikt å gjenopprette riktig balansenivå av dopamin. Det kan ofte ta tid å finne riktig dose og best egnet medikament. Selv om man gjennom bruk av medisiner vil kunne bidra til et bedre balansert nivå på dopamin, vil mange likevel ha svært god utbytte av tilrettelegging som er knyttet til utfordringene som en ADHD problematikk gir.

Det er viktig for deg som familiemedlem eller venn å huske på at utfordringene som ADHD medfører ikke er noe han eller hun velger å ha. Det kan være vanskelig å forstå og å sette seg inn i utfordringene, og det krever mye tålmodighet fra din side.

Struktur i hverdagen kan være viktig – om ikke avgjørende – for en person med ADHD. Det kan være vanskelig å lage en plan selv, derfor kan du hjelpe til. Dagsplaner, huskelister, og målstyring kan være nyttig. På den måten kan hovedpersonen klare mer på egenhånd og ikke «mase» på de rundt seg. Mas kan være slitsomt for både deg og han/ henne.

Hjelpemidler til struktur for person med ADHD

Cognita Klokka, Mobilize Me og PlaNet er eksempler på løsninger for tid og struktur.

For noen kan det være nødvendig med en handlingskjede for å få gjennomført en aktivitet.

En handlingskjede er en aktivitet som er brutt ned til steg, som man kan jobbe seg gjennom. I Mobilize Me får du hele handlingskjeden i én linje, som gjør det lett å se hva man er ferdig med og hva som gjenstår.

 

Finn lystbetonte aktiviteter

Lystbetont aktivitet er veldig viktig. Hvilke aktiviteter liker han eller hun å gjøre?

Hjelpemidler med belønning

Det er viktig med gulrøtter. Nei, ikke rotgrønnsaken, men små eller store belønninger for å ha gjennomført noe som ikke er like lystbetont. Det gir mestringsfølelse og kan være inspirerende. Kanskje spille fotball etter å ha gjort lekser? I Mobilize Me er det enkelt å legge inn gulrøtter på slutten av en aktivitetsrekke.

Hjelpemidler til tidskontroll for person med ADHD

Å forholde seg til tid kan være krevende. 5 minutter med en lite morsom oppgave kan føles som 5 timer. En tidsnedteller i form av f.eks TimeFlex eller TidViser kan tydeliggjøre hvor lenge en aktivitet skal vare.

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge for en med ADHD?

Vi har laget en rekke veiledere for deg som leter etter et hjelpemiddel. Her får du innspill til hva det er lurt å tenke på når du skal ta et valg.

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke støtte fra NAV Hjelpemiddelsentral.  Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor.

Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.

Mer informasjon om ADHD?

Her er noen nettsider vi anbefaler. Søk kontakt og ytterligere råd hos:

ADHD Norge

Underbara ADHD