Hjelpemidler for personer med ryggmargsbrokk

Har en av dine nærmeste fått diagnosen Ryggmargsbrokk? 

Ryggmargsbrokk medfører nedsatt funksjon i områder hvor nerveforsyningen er forstyrret, fra brokket og ned, med varierende grad av lammelser, tap av smerte- og berøringssansen.

Personer med ryggmargsbrokk og/ eller hydrocephalus kan få kognitive funksjons-forstyrrelser og lærevansker i varierende grad.

Hva er utfordringen med ryggmargsbrokk og kognisjon?

Det kan være vanskelig med hukommelse og å få med seg beskjeder i en hektisk skole/ jobb situasjon. Enkelte må forholde seg til en ting av gangen. God og forutsigbar oversikt med visuell støtte kan bistå for å opprettholde en følelse av sammenheng.

 

Bilde

Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for en person med ryggmargsbrokk knyttet til kognisjon?

Struktur

Struktur i hverdagen kan være viktig – om ikke avgjørende – for en person med Ryggmargsbrokk. Det kan være vanskelig for dem å lage en plan selv, derfor kan du hjelpe til. Dagsplaner, huskelister, og målstyring kan være nyttig. På den måten kan hovedpersonen klare mer på egenhånd og ikke «mase» på de rundt seg. Mas kan være slitsomt for både deg og han/ henne. Cognita Klokka, Mobilize Me og PlaNet er eksempler på løsninger for tid og struktur.

For noen kan det være nødvendig med en handlingskjede for å få gjennomført en aktivitet. En handlingskjede er en aktivitet som er brutt ned til steg, som man kan jobbe seg gjennom. I Mobilize Me får du hele handlingskjeden i én linje, som gjør det lett å se hva man er ferdig med og hva som gjenstår.

Aktivitet

Lystbetont aktivitet er veldig viktig. Hvilke aktiviteter liker han eller hun å gjøre?

Gulrøtter

Nei, ikke rotgrønnsaken, men små eller store belønninger for å ha gjennomført noe som ikke er like lystbetont. Det gir mestringsfølelse og kan være inspirerende. Kanskje spille spill etter å ha gjort et gjøremål? I Mobilize Me er det enkelt å legge inn gulrøtter på slutten av en aktivitetsrekke.

Tidskontroll

Å forholde seg til tid kan være krevende. 5 minutter med en lite morsom oppgave kan føles som 5 timer. En tidsnedteller i form av f.eks TimeFlex eller TidViser kan tydeliggjøre hvor lenge en aktivitet skal vare.

This image has an empty alt attribute; its file name is Tidviser_arm.png

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge til en med ryggmargsbrokk?

Vi har laget en rekke veiledere for deg som leter etter et hjelpemiddel. Her får du innspill til hva det er lurt å tenke på når du skal ta et valg. Du kan gjerne ringe oss for å snakke om hvilke muligheter som finnes.

Har ikke vi løsningen du trenger, kan vi fortelle hvilken annen produsent du kan ta kontakt med.

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Behandlingshjelpemidler er det helseregionene som har ansvaret for. Helseregionene har etablert egne behandlingshjelpemiddelkontorer. Har du behov for et behandlingshjelpemiddel, skal en legespesialist fylle ut et eget søknadsskjema som sendes inn til behandlingshjelpemiddelkontoret. For mer informasjon trykk her

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.