Fallalarm for personer med epilepsi

Fallalarm gir trygghet for personer med epilepsi.

Fallalarmen er lett og liten

Har en av dine nærmeste fått diagnosen epilepsi? 

Epilepsi er et nevrologisk symptom som uttrykker en forbigående funksjonsforstyrrelse i hjernen som kan være medfødt eller som kan oppstå senere i livet. Det kan være skummelt å være vitne til et epileptisk anfall og mange som har epilepsi blir redde for å være alene eller gå ut alene på grunn av faren for et anfall.

Hva er utfordringen?

Ikke alle kan kjenne at et anfall er på vei, og det kan skape mye frykt og engstelse. Et anfall kan være forbigående eller det kan vare i flere minutter. Et anfall kan også utarte seg på mange måter – mange forbinder epilepsi med krampeanfall, men dette gjelder kun et mindretall (30 prosent). Andre kan merke anfall som for eksempel rykning i en hånd, episoder med bevissthetstap, rar lukt, smak eller synsforstyrrelser.

Les om Reidun som ble mer selvstendig og trygg med sin Fallalarm

Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for en person med epilepsi ?

Trygghet, i form at et hjelpemiddel som varsel anfall, er viktig. Da kan personen med diagnosen leve et tilnærmet normalt liv i visshet om at nærkontaktene får beskjed dersom anfallet skjer.

Cognita Enkel Fallalarm varsler et anfall når enheten kommer utenfor en vinkel på 45 grader. Det vil si at man ikke er avhengig av et kraftig fall eller ristninger for at et fall skal varsles.

Denne filmen viser hvordan alarmen fungerer:

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge?

Du kan gjerne ringe oss for å snakke om hvilke muligheter som finnes. Har ikke vi løsningen du trenger, kan vi fortelle hvilken annen produsent du kan ta kontakt med.

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.

Hvilke nettsteder anbefales?

Søk kontakt og ytterligere råd hos:

epilepsi.no