Utgåtte modeller

Her finnes ressurser knyttet til utgående modeller innenfor fagområdet kognisjon. Det er ulike grunner til at de ikke lenger er i vårt sortiment – enten at avtalen med NAV har gått ut eller ikke har blitt forlenget, eller at vi ikke fører produktet lenger.

Har du spørsmål?

Ring oss på 22 12 14 50 eller send en mail til info@cognita.no

Cognita Klokka

Cognita Klokka er en klokke og visuell dagsplan som monteres på veggen og viser hele dagen på én horisontal linje. Klokka er laget for barn og unge som skal lære seg tidsforståelse og tidsbegrep.

 

Cognitaklokka brukerveiledning

Tipshefte Cognitaklokka

Mobilize Me

Mobilize Me er en app som skaper sammenheng og sikrer stabile rammer for personer med kognitive vansker. Hjelper personer med diagnoser innen autismespekteret, ADHD og hjerneskade til å få en bedre hverdag med mindre stress og mer overskudd.

Mobilize Me brukerveiledning

PlaNet

PlaNet er en app som er laget for personer som ønsker å være selvstendige, men kan ha behov for å få hjelp ved noen situasjoner.

PlaNet_brukerveiledning_2018

LiMo

LiMo står for Life Motivation og er et pedagogisk verktøy for voksne med kognitiv svikt som bidrar til egenmestring og selvstendighet. LiMi kan kobles mot kalenderverktøyet PlaNet, eller brukes uavhengig av andre verktøy.

LiMo_brukerveiledning_2018

TimeFlex

TimeFlex visualiser ved hjelp av tydelige LED-lys hvor lenge det er igjen av et valgt tidsintervall.

Timeflex brukerveiledning