Inngang_Snakke

Veileder om ASK

ASK står for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon. Dette er relevant for personer som ikke kan uttrykke, eller har manglende verbal kommunikasjon.

Hvem har behov for ASK?

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, har behov for alternative kommunikasjonsformer for å uttrykke seg og gjøre seg forstått. Noen personer har behov for alternative kommunikasjonsformer som helt erstatter talen (alternativ kommunikasjon). Andre har behov for supplerende kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak (supplerende kommunikasjon). 

Vanskene med talen kan være medfødt eller ha oppstått på grunn av sykdom eller skade.

 

Hovedgrupper innen ASK

I løpet av en utredning blir som regel en person kategorierst i en av tre grupper – disse Funksjonelle Hovedgruppene ble definert av Tetzchner og Martinens (2002). Det er store variasjoner blant personer i forhold til evnen til å utvikle mer forståelig tale, til å forstå andres tale og i behovene for opplæring.

Det hovedgruppene fokuserer på er hvilken funksjon den alternative kommunikasjonsformen skal ha.

Vil du lese mer om de ulike hovedgrppene, kan du gå til Isaac Norge sine sider om ASK

Uttrykksmiddelgruppen

Personer i Uttrykksmiddelgruppen forstår langt mer av det andre sier enn det de er i stand til å uttrykke. Her er det viktig å vurdere hvilken type alternativ kommunikasjon som passer best, for dette er en gruppe som ofte er avhengig av en alternativ kommunikasjonsform resten av livet.

Støttespråkgruppen

Innenfor støttespråkgruppen er det igjen to undergrupper:

Utviklingsgruppen har behov for opplæring for å utvikle og forstå tale. Det er forventet at de skal lære å snakke, men det er forsinket.

Situasjonsgruppen har lært å snakke, men har vansker med artikulasjon. Deres alternative kommunikasjon brukes derfor som et supplement til eksisterende tale.

Språkalternativgruppen

Gruppen omfatter personer som har lite forståelig eller ingen tale. For noen vil det alternativet språket også bli brukt for å kommunisere med personen det gjelder. Personer med alvorlig lærehemning eller autisme vil ha behov for denne type tilnærming.

Hensyn å ta

Kartlegging

Det finnes mange muligheter for ASK hjelpemidler. Før en løsning skal prøves ut bør en gjennom en grundig kartleggingsfase. Her vil områder som kommunikasjonsferdigheter, motorikk, syn, hørsel og andre områder kartlegges av fagpersoner. Du kan lese mer på Isaac og Statped sine sider.

Medfødt eller oppstått?

Barn med medfødte vansker kan lære seg symboler på en helt annen måte enn voksne med oppståtte vansker. Når det gjelder oppståtte vansker er det viktig å benytte seg av den allerede tillærte kunnskapen – bruk for eksempel bilder av faktiske ting de har i huset sitt, ikke symboler.

Hvem er ansvarlig for innholdet?

Bli enige dere mellom om hvem som skal være ansvarlig for å sørge for oppdatert innhold, at oppsettene skiftes ut om de ikke er relevante, og at det skjer en progresjon når eller om brukeren er klar for det.

Bærbar løsning?

Et barn som kan bruke touchskjerm vil gjerne ha med seg sitt ASK-hjelpemiddel for å bruke det i ulike situasjoner. Tenk derfor på vekt og skjermstørrelse.

Én løsning passer ikke til alle

Det finnes mange ASK hjelpemidler – utskrift av bilder, kroppsspråk, konkreter og mange ulike digitale verktøy. Ingen løsning passer til alle. Sørg derfor for å kunne tilstrekkelig om alle de ulike løsningene for å kunne hjelpe hver enkelt bruker. Alle leverandørene er nok behjelpelige med individuell tilpasning ved behov. Vi stiller opp med kurs, webinar, telfonsupport og personlig hjelp ved behov.

Symboler, bilder eller tekst?

Har barnet et forhold til PCS symboler eller andre symbolbibliotek? Da burde dette inkluderes i videre utvikling med hjelpemidler. Kan de lese og skrive? Eller kanskje er det behov for bilder av kjente objekter i hus og nærmiljø som må benyttes?

Rettigheter

Les mer om hvilke rettigheter barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon har.

Les mer

Våre løsninger

Vi arrangerer kurs om våre løsninger om du ønsker å lære mer

Grid 3

Grid 3 er et system som gir store muligheter for individuell tilpasning. Det finnes en rekke skreddersydde maskiner til Grid 3, og de kan brukes med alle betjeningsmuligheter.

Fordeler med Grid 3:
  • Over 50 ferdige kommunikasjonsoppsett som gjør det raskt å komme i gang
  • Enkel redigering og fjernredigering gir unike muligheter for individuell tilpasning
  • Tilrettelagt for stegvis introduksjon og mulighet for avansement ved endring i ferdigheter

Minspeak

I motsetning til Grid 3 og andre lignende kommunikasjonsløsninger, er Minspeak-systemet bygget rundt assosiasjoner knyttet til 41 unike ikoner (ordfamilier). Dette gir utgangspunkt for et rikt språk med få tastetrykk.

Fordeler med Minspeak:
  • Overlegget er statisk, på lik linje med et tastatur. På denne måten vil brukeren lære seg plasseringen av symbolene og raskere finne symbolet, lignende touch på et vanlig tastatur
  • Rask kommunikasjon gir større uavhengighet og mulighet for et stort og uavhengig språk.
  • Systemet er bygget opp rundt kjernevokabularet, og ved kun maksimalt tre tastetrykk vil ett av de 700 mest brukte kjerneordene kunne uttrykkes.