Velkommen til vår kundestøtte

Her finner du de vanligste spørsmålene om våre tjenester og produkter. Finner du ikke det du leter etter ta gjerne kontakt med vår kundeservice.

Kategori

Cognita Enkel Fallalarm

Dersom du ønsker å benytte Enkel Fallalarm kun ved å trykke på alarmknappen kan Fallsensor deaktiveres.

Kontakt din nærmeste hjelpemiddelsentral som vil hjelpe deg med dette, enheten må sendes inn.

Du vil da måtte trykke for å utløse alarm.

Åpne på egen side

For at enheten skal kunne sende alarmer til avtalte mobilnummer er man avhengig av sim kort i enheten.
Vi anbefaler et fast abonnement, da man ved kontantkort alltid har uvissheten dersom det går tomt.

Åpne på egen side

Ved utleveranse av Fallalarm ble det avtalt hvem som skulle motta dine alarmer.
Som regel er det nære pørørende, i noen tilfeller hjemmesykepleie eller lignende.

Åpne på egen side

Dersom du opplever at Fallalarmen utløser for raskt kan man stille antall sekunder som skal gå før den utløser

Kontakt din lokale Hjelpemiddelsentral eller Cognita for å få utført dette.

Åpne på egen side

Dersom du opplever at Fallalarm sender feil posisjon sjekk følgende

Dersom man befinner seg i en bygning kan fallalarmen ha problemer med å finne satelitter, ofte vil den sende siste posisjonen den hadde.

I noen tilfeller når man oppholder seg innendørs kan man få sporadisk GPS dekning, dette kan føre til unøyaktige posisjonsmeldinger.

 

Åpne på egen side

Hvis utstyret ikke gir utslag når det skal::

  • Sjekk at Fallalarmen og mottakstelefonen er slått på.
  • Sjekk at det er dekning i området hvor utstyret befinner seg.
  • Kontroller at SIM-kortene er gyldige og at de ikke er skadet.
Åpne på egen side

Hvis Fallalarmen ikke slår seg på kan batteriene være helt utladet, sett Fallalarmen til lading over natten. Hvis utstyret har blitt liggende over lang tid uten å bli brukt kan det hende batteriet kan være vanskelig å få ladet opp. Kontakt oss i Cognita.

Åpne på egen side
  • Har du kontantkort, sjekk at det er penger/dekning igjen på kortet.
  • Sjekk at du ikke har byttet SIM-kort eller mobiloperatør. Dersom du har gjort det, kan det være at Fallalarmen må konfigureres på nytt.
  • Sjekk at du har GSM-dekning.
Åpne på egen side