Tilbake til ofte stilte spørsmål

Kan man slå av fallsensoren?

Dersom du ønsker å benytte Enkel Fallalarm kun ved å trykke på alarmknappen kan Fallsensor deaktiveres.

Kontakt din nærmeste hjelpemiddelsentral som vil hjelpe deg med dette, enheten må sendes inn.

Du vil da måtte trykke for å utløse alarm.