Velkommen til vår kundestøtte

Her finner du de vanligste spørsmålene om våre tjenester og produkter. Finner du ikke det du leter etter ta gjerne kontakt med vår kundeservice.

Kategori

Cognitass

De vanligste spørsmålene rundt Cognitass

I noen kommunale nettverk er det sperrer for kommunikasjon til våre servere, kontakt Cognita for å få sjekket dette ut.

Åpne på egen side

For at endringene fra assistenten skal kunne synkronisere ned til Cognitass er man avhengig av en internett tilkobling.

Åpne på egen side

Logg deg inn på cognitass.cognita.no , her kan du gjøre endinger eller legge inn avtaler i Cognitass kalender.
Ta også gjerne et titt her for å få en innføring i Cognitass assistent. https://www.youtube.com/watch?v=ceaslNT1YJM

Åpne på egen side

Sjekk om dere har aktivert for mange knapper i forhold til det som er avsatt plass til.
I Cognitass assistenten velg Konfigurasjon- Hovedside ,  forsøk å slå av noen knapper.

Restart Cognitass maskinen etter at dette er utført for at den skal oppdatere seg.

Åpne på egen side

Sjekk om du er koblet 3g/4g eller at internett via Wi-Fi fungerer.

Start enheten på nytt.

Åpne på egen side

CognITass er i utgangspunktet satt opp med et filter for å unngå unødig e-post/ søppel mail. E-post vises bare fra personer som er registrert som kontaktpersoner i CognITass, og bare fra de e-post adresser som er registrert på disse.

Åpne på egen side