Tilbake til ofte stilte spørsmål

Kan man stille nedtelling på Fallalarm

Dersom du opplever at Fallalarmen utløser for raskt kan man stille antall sekunder som skal gå før den utløser

Kontakt din lokale Hjelpemiddelsentral eller Cognita for å få utført dette.