Tilbake til ofte stilte spørsmål

Hvem mottar mine alarmer?

Ved utleveranse av Fallalarm ble det avtalt hvem som skulle motta dine alarmer.
Som regel er det nære pørørende, i noen tilfeller hjemmesykepleie eller lignende.