Tilbake til ofte stilte spørsmål

Hvorfor mottar vi ikke e-post i COGNITASS?

CognITass er i utgangspunktet satt opp med et filter for å unngå unødig e-post/ søppel mail. E-post vises bare fra personer som er registrert som kontaktpersoner i CognITass, og bare fra de e-post adresser som er registrert på disse.