DSC_5006

IBG

IBG står for Interaktiv beboerguide og er en digital oppslagstavle og kommunikasjonsystem laget for personer med kognitiv svikt. Løsningen gir beboerne mulighet til å ta egne valg og fremmer selvstendighet og mestring, samtidig som det forenkler dialog og administrasjon for ansatte.

Kort intro - Planner og Videosamtale i IBG

IBG_samlingspunkt

Noen drømmer om det du tar for gitt

IBG sørger for å gi info til brukeren for å oppnå selvstendighet og mestring for å delta i samfunnet og ta en større del i eget liv.

Les artikkelen