IBG i bruk

ELEV er en bolig for voksne med utviklingshemming og varig nedsatt funksjonsevne som åpnet i 2016. Boligen er delt opp i 5 bogrupper med i alt 36 boliger og fikk IBG i 2016, 5 måneder etter åpningen.

IBG i bruk

IBG har bare et halvt år bak seg i bofellesskapet Elev ved Århus, men kommunikasjonsplattformen for beboerne har allerede blitt en av de viktigste hovedpunktene i hverdagen i boligen for voksne med utviklingshemning.

Mere tid og mindre venting

For beboerne er IBG fellesskjermen blitt en viktig støtte og et samlingspunkt i hverdagen. Hver morgen går mange av beboerne til fellesskjermen og finner ut om dagens vaktplan og måltider. Det gir trygghet og forutsigbarhet når de vet hvem som kommer og hva de skal spise. Dette betyr f. eks at de kan se frem til at deres kontaktperson kommer. De ansatte føler også en stor forbedring. De har hatt en enda bedre arbeidsflyt og finner ut at kommunikasjonsarbeidet deres bærer frukter.

Tidligere hadde vi klassiske oppslagstavler med et virvar av A4-ark uten bilder. Det var uoversiktlig og uinspirerende. Vi brukte lang tid når vi skulle lage et spennende oppslag for en aktivitet og på å administrere påmeldinger, som skulle samles inn og registreres. Vi hadde også noen helt basale problemer med at oppslagene ikke ble sett – og at beboerne tok papirerne ned fra oppslagstavlen og med inn på rommene sine.

Sanne Witt, Ergoterapeut, Elev

Kommunikasjon for alle

En stor fordel ved IBG er at plattformen får alle med. Plattformen er bygd opp av visuell kommunikasjon – foto, illustrasjoner, video – og det betyr at alle kan forstå. Det betyr også at informasjonen virker mere spenndende og imøtekommende for beboerne, slik at de får lyst til å påvirke. Også opplesningsfunksjonen har stor betydning: “Vi har en del beboere som ikke kan lese. De var nødt til å spørre personalet hva som sto på arkene, så de gamle oppslagstavlene var stort sett ubrukelig for dem”, sier Sanne Witt, “For rullestolbrukere er det fint at menyen er nederst på skjermen, så de selv kan navigere rundt i informasjonen”

Flere ressurser for involvering

For medarbeiderne frigir IBG ressurser til planlegging og bidrar til mer samhold. Medarbeiderne får færre spørsmål om hvem som kommer på arbeid, hva man skal ha å spise og når den neste turen er. Og det interaktive alternativet betyr også at mange av beboerne selv kan melde seg på aktiviteter og booke ressurser – være seg biler, buss og fellesrom.

Og for de som ikke kan, hjelper IBG også med involvering i sine egne liv. For på det store, lett forståelige brukergrensesnittet kan medarbeideren enkelt og pedagogisk gå gjennom en booking sammen med beboeren. Generelt gjør IBG det enkelt å involvere og engasjere beboere. F.eks. opprette bursdager som nyheter. Det gir både mere fokus og gjør forberedelsene morsommere. Og så er det selvfølelse i å kunne si; Se her – jeg er på skjermen!

Medarbeidere og beboere kan også sitte sammen og opprette aktiviteter i den enkle manager og ved å markere beboeren som ansvarlig for aktiviteten, kan det skapes medbestemmelse og selvstendighet.

Vi har allerede opprettet aktiviteter to måneder frem i tid.

Sanne Witt, Ergoterapeut, Elev

Jeg lager bare en aktivitet

Medarbeiderne oppretter enkelt innhold i IBGs manager, som er oversiktlig og strukturert. Tidligere var formidlingen av en aktivitet en større oppgave. Alle skulle ha en fancy papir-invitasjon i postkassene sine. Med IBG tar det bare 5 minutter å opprette en flott og inspirerende aktivitet – og IBG registrerer selv beboernes påmeldinger.

Bedre til å kommunisere

IBG har skjerpet medarbeiderenes bevissthet om hvor viktig god kommunikasjon er. På IBG introkurset lærte ansatte å lage innhold i IBG Manager, og det ble også understreket hvor viktig det er å presentere nyheter og aktiviteter på en interessant måte. Det krevede en mental omstilling hos mange – men den kom raskt ved hjelp av IBG.

Vi tar mange bilder med iPad for å kunne overføre dem direkte til IBG. Det betyr mye. Vi og beboerne kan enkelt dra inn andre og få en god samtale – kom og se hva vi har gjort i helgen. Så skapes det noe sosialt når man ser på bildene sammen.

Sanne Witt, Ergoterapeut, Elev

Alle har glede av informasjon

På tross av ulikt funksjonsnivå har alle beboere glede av IBG, som løfter alles selvstendighet. Noen kan hjelpe de ansatte, noen kan gjøre en booking selv mens andre bare sjekker dagens måltider.

Personalet bruker IBG for å sjekke matplan og vaktplan og holde seg ajour med nyheter, aktiviteter og tjenesteplaner. De kan raskt få informasjon når de kommer og det sparer tid.

Også de pårørende opplever IBG som en gevinst – særlig etter at IBG appen er kommet. De pårørende får overblikk over beboerens liv og er glade for å se alle aktivitetene som skjer. De kan bruke IBG til planlegging, de kan se bilder og de har glede av å se profilene til de ansatte så de vet litt om dem.

Vil du vite mer om IBG?

Ta kontakt med oss på mail eller telefon