Kurs og arrangement

Her ser du en oversikt over våre planlagte kurs og workshops. Vi arrangerer gjerne kurs i ditt nærområde.

August

September

16. september 2022

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi i våre øyne handler om mestringsteknologi. Det betyr å involvere brukeren og tilby moderne teknologi i et format de kan benytte seg av. På den måten kan de gjøre egne valg, oppleve egenmestring og selvstendighet.

Informasjon og påmelding
29. september 2022

Super Core

Super Core er et oppsett i Grid 3 som gir rask tilgang til de mest brukte ordene, organisert på en måte som gir mening, for å hjelpe deg med å finne ordene du trenger.

Informasjon og påmelding
30. september 2022

KAT kassen

KAT-kassen er en fullstendig mappe med verktøy for å inspirere til og strukturere samtaler mellom mennesker rundt tanker, følelser og adferd.

Informasjon og påmelding

Oktober

21. oktober 2022

Super Core

Super Core er et oppsett i Grid 3 som gir rask tilgang til de mest brukte ordene, organisert på en måte som gir mening, for å hjelpe deg med å finne ordene du trenger.

Informasjon og påmelding

November

7. november 2022

Vi vil i dette webinaret gå gjennom hele spekteret av våre kommunikasjonsløsninger innenfor både Grid 3 og Grid for iPad enheter.

Informasjon og påmelding
24. november 2022

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi i våre øyne handler om mestringsteknologi. Det betyr å involvere brukeren og tilby moderne teknologi i et format de kan benytte seg av. På den måten kan de gjøre egne valg, oppleve egenmestring og selvstendighet.

Informasjon og påmelding
30. november 2022

Super Core

Super Core er et oppsett i Grid 3 som gir rask tilgang til de mest brukte ordene, organisert på en måte som gir mening, for å hjelpe deg med å finne ordene du trenger.

Informasjon og påmelding

Desember

1. desember 2022

KAT kassen

KAT-kassen er en fullstendig mappe med verktøy for å inspirere til og strukturere samtaler mellom mennesker rundt tanker, følelser og adferd.

Informasjon og påmelding