Kurs og arrangement

Her ser du en oversikt over våre planlagte kurs og workshops. Vi arrangerer gjerne kurs i ditt nærområde.

Mars

30. mars 2023

KAT kassen

KAT-kassen er en fullstendig mappe med verktøy for å inspirere til og strukturere samtaler mellom mennesker rundt tanker, følelser og adferd.

Informasjon og påmelding

April

Mai

4. mai 2023

Super Core

Super Core er et oppsett i Grid 3 som gir rask tilgang til de mest brukte ordene, organisert på en måte som gir mening, for å hjelpe deg med å finne ordene du trenger.

Informasjon og påmelding
12. mai 2023

IBG – en innføring

IBG, Interaktiv Beboerguide, er en velferdsteknologiløsning som fremmer egne valg, bidrar til egenmestring og selvstendighet, samtidig som det forenkler dialog og administrasjon for ansatte.

Informasjon og påmelding
16. mai 2023

KAT kassen

KAT-kassen er en fullstendig mappe med verktøy for å inspirere til og strukturere samtaler mellom mennesker rundt tanker, følelser og adferd.

Informasjon og påmelding

Juni