Mer selvstendig med infoskjermen IBG

– Bli med og sjekk hva som skjer! Jeg vil dra på dette, blir du med? Slik kan dialogen gå rundt infoskjermene på Signo Vivo i Andebu. Med Interaktiv beboerguide (IBG), har brukerne både blitt mer selvstendige og allsidige.

 

Artikkelen er skrevet av Randi Nørstebø, foto: Randi Nørstebø og Cognita

Mer selvstendig med infoskjermen IBG

Signo Vivo er et bo- og tjenestetilbud til døve, hørselshemmede, døvblinde og andre som trenger tegnspråk eller alternative og supplerende kommunikasjonsformer i hverdagen. I Andebu har 30 brukere hatt tilgang til Interaktiv beboerguide – en tjeneste inspirert fra Danmark. IBG gir muligheter for å legge inn aktuell informasjon for dagliglivet og nyheter på skjermer eller håndholdte enheter.

Sjekker vaktlister og meny for fellesmiddag

Her kan beboeren melde seg på bowling og fellesmiddager eller dele bilder fra bålturen. Daglig leder legger ut filmer på tegnspråk med siste nytt om koronareglene her de bor, og de kan se når det er en konsert i lokalmiljøet de ikke vil gå glipp av.

Men mest populært er muligheten for enkelt å kunne sjekke vaktlistene.

– Denne informasjonen er viktigst for beboeren her og nå! Og her skjer det stadig endringer i det daglige, forteller Annicken Lauritzen. Prosjektlederen har vært med i IBG-prosjektet helt fra start. 

– Ja, en undersøkelse slo dette fast, supplerer kollega Bodil Hegge Ellingsen. – Hvem som er på jobb på lørdagskvelden kan ha mye å si for beboerne, og med IBG kan de sjekke listene en uke frem i tid.

Nå er det slutt på å lete etter gule lapper og ringe rundt etter folk når en skal få oversikt over påmeldte til aktiviteter. Fra venstre Bodil Hegge Ellingsen, Anne Grete Midtbø og Annicken Lauritzen.

Mer selvstendighet

– Det vi ønsket oss var at beboerne skulle bli mer selvstendige og det ble de med tavlene, forteller Anne Grete Midtbø som er kommunikasjonsansvarlig hos Signo.

– Det er viktig å legge til rette slik at de som er i stand til å ta mer selvstendige valg får muligheten, understreker hun og Annicken Lauritzen utdyper;

– Brukerne tar selv initiativ til å hente informasjon og dermed blir det mer dialog og samspill. Nå er det flere som kan gi informasjon selv til personalet og til andre beboere: Se her! Nå skjer denne konserten eller kinoen, og jeg vil være med! På denne måten er skjermene også sosiale samlingspunkt, forteller Annicken. 

Annicken Lauritzen forteller at det er enkelt for både ansatte og brukere og bruke en appen på sin egen mobiltelefon.

Tidligere kunne det være mer opp til de ansatte å formidle informasjon til beboerne.

– Nå kan beboerne lettere orientere seg og foreta valg, noe som styrker deres selvstendighet og gir økt innflytelse i eget liv. Derfor er det gledelig at beboerne selv kan utøve selvbestemmelse på denne måten, understreker Bodil.

IBG vist på den store fellesskjermen

Tilpasset informasjon til hver enkelt beboer

De ansatte på Signo er drevne i å gi tilpasset informasjon til hver beboer. Med IBG får de ansatte også en enklere hverdag. Skjermene kan oppdateres digitalt akkurat der den ansatte er, via app eller PC, og beboerne kan også få informasjonen til sin mobil eller iPad, eller beboerne kan lese på storskjermer i fellesarealene. 

Men det er selvfølgelig helt avhengig av at de ansatte gjør sin del og at det settes av ressurser til dette. Beboerne skal som alltid få informasjonen slik de trenger den.

– Jeg er fornøyd med IBG. Det jeg bruker IBG mest til er å se hvem som kommer på jobb og menyoversikt. Også været, da, men det er ikke til å stole på. Det har ikke vært så mange aktiviteter å melde seg på grunn av korona, så det har jeg ikke gjort så mye av. Ellers håper jeg det kommer flere nyheter etter hvert, fra hele verden, forteller Balas Kantor.
Foto: Bodil Hegge Ellingsen

Det er ulike måter å bruke verktøyet på. Både de som kan, og de som ikke kan bruke det selv, skal få tilgang til informasjon, enten ved at ansatte skriver ut informasjonen eller forteller de hva som ligger der. Og i de husene som ikke har felles skjerm er det mulig å benytte en vanlig PC, for eksempel.

­– Selv om vi har tatt i bruk IBG, må vi tilrettelegge tjenestene til den enkelte mottaker slik vi alltid har gjort, forklarer Bodil.

Avhengig av ressurser og ildsjeler

Men ingenting kommer av seg selv. Heller ikke gevinstene med IBG. Bodil understreker at det er en solid innsats som må til, for dette er et levende prosjekt. Personalet må læres opp og skjermene må mates med informasjon jevnlig.

– Vi opplever at ansatte er dedikerte og engasjerte. Vi har en gruppe superbrukere fordelt på boligene som får opplæring i bruk av skjermene. Om noen står fast går det an å søke hjelp hos andre som kjenner systemet, eller vi kan be om support av Cognita, som alltid stiller opp. Personalet får også styrket sin digitale kompetanse, sier Bodil.

– Og totalt sett sparer du tid. Skal du arrangere noe slipper du å lete etter lappene med påmeldinger til arrangementer som ligger hulter til bulter på et personalkontor eller å ringe rundt. Og blir noen syke kan du gå direkte på skjermen og trykke inn rett vikar. Tidsmessig sparer du mye, mener Annicken. 

Den viktige tilpasningen til hver enkelt

Unge har generelt sett gode digitale ferdigheter, noe som også gjenspeiles hos de unge IBG-brukerne i Signo Vivo. De som er på smarttelefon og iPad allerede, fikser det lett og sjekker selv på appen hva som skjer i stedet for å sjekke storskjermene. Både personale og brukere har app med samme informasjon som på skjermene. I tillegg kan brukerne integrere IBG med sin egen kalender slik at en kan se om et arrangement krasjer

Men IBG-skjermene er ikke for alle, og for noen kan de være forstyrrende. IBG er en plattform som samler informasjon som de ansatte kan hjelpe til med å dele likevel.  – Det skal jo ikke være slik at de ikke får informasjonen de har krav på fordi de ikke har digital kompetanse, understreker Anne Grete Midtbø. En ung bruker kan bruke iPad selv, mens naboen kanskje trenger en utskrift. Uansett er det beboeren som skal få velge, det er her ansatte må bidra i tilretteleggingen understøtter Bodil Hegge Ellingsen.

FAKTA:

Signo Vivo, leverer tjenester til personer som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser. Ved Signo Vivo i Andebu i Sandefjord kommune har 30 brukere testet verktøyet IBG, Interaktiv Brukerguide og funnet fordeler og utfordringer med systemet. 

Prosjektet er sponset av Stiftelsen DAM

Les mer om prosjektet Bedre selvstendighet med IBG https://dam.no/prosjekter/bedre-selvstendighet-med-ibg/ 

Fordeler:

  • Bedre informasjonsflyt

Mange beboere må forberedes svært godt om det skjer en endring – det er ikke lett om all kommunikasjon kun skjer gjennom personalet. 

  • Større selvstendighet

Beboerne får mer oversikt over hvilke muligheter de har, så de kan få velge selv hva de vil bruke tiden sin på.

  • Tilhørighet 

De som ser seg selv på tavlen ser at de er med i et fellesskap, noe som gir en opplevelse av gruppetilhørighet

Utfordringer:

  • Teknologiangst

Det er mange som er redde for ny teknologi, både blant brukere og ansatte. Men yngre brukere er ofte kløppere på mobil og PC og må ikke stagneres av at ansatte ikke henger med i svingene. Forskning viser at den digitale kompetansen hos unge funksjonshemmede går ned når de slutter på skole og flytter til en bemannet bolig. Spesielt hvis ikke ansatte har tilstrekkelig digital kompetanse og/eller interesse.

  • Ressurskrevende

Det er ikke automatikk i at informasjonsflyten går av seg selv ved innkjøp av skjermer og lisens. Skjermene må oppdateres og det krever dedikerte ansatte som gjør en innsats. Vi må ruste personalet til å håndtere dette og bruke dette godt. 

  • Plassering av skjerm

For noen er skjerm et forstyrrende element.