IBG i Skjåk kommune

I august tok vi turen til Skjåk kommune for å installere IBG. Vi gleder oss til å følge denne fine gjengen når de jobber mot bedre og enklere kommunikasjon og mer selvhjulpenhet i hverdagen.

IBG i Skjåk kommune

Bakgrunnen

Representanter fra kommunen har gjort en grundig jobb og vært i dialog med oss i Cognita en god stund før valget falt på IBG. De har også besøkt Stovner bydel som har brukt IBG i 2 år.

Åsbjørg Bakken Sperstad forteller hvorfor de valgte IBG:

Via vårt velferdsteknologi- prosjekt “Klare sjølv” såg vi behovet for å investere i eit kalendersystem. Vi ynskte eit system som kunne forbetre informasjonsflyten, både mellom pårørande, tenesteytarar og tenestemottakarar. Vi ynskjer å gjere det meir forutsigbart for tenestemottakarane våre, skape meir aktivitet og gjere tenestemottakarane våre meir sjølvstendige. I tillegg ynskjer vi noko som kunne hjelpe personalet med å strukturere både sine eigne, og tenestemottakarane sine dagar. Valet vårt vart derfor IBG, og vi håpar at det vil oppfylle ynskja våre.

Plassering og moduler

Vi jobber tett med kommunen for å kartlegge behovene og ønskene, og basert på dette finner vi ut hvilke moduler de har behov for og en god plassering av felles-skjermen.

Stovner bydel bruker kalender-funskjonen Planner på en veldig fin måte: de har en egen storskjerm på personalrommet som blir et fint samlingsted for personalet og som gir umiddelbar oversikt over hvilke aktiviteter de ulike beboerne er meldt på. Skjåk kommune vil gå for en tilsvarende løsning.

Veien videre

Support er inkludert i IBG-pakken fra oss, så vi gleder oss til å bistå Skjåk i tiden som kommer. Det er en entusiastisk gjeng som har valgt ut noen representanter som skal være superbrukere av IBG og som derfor skal kunne “alt” systemet kan!

Ble du nysgjerrig?

Les mer om IBG på disse sidene.

Ta kontakt, så får du vite mer om IBG og hvordan vi kan hjelpe deg og din arbeidsplass til en hverdag med bedre kommunikasjon, bedre oversikt, mer selvstendighet blant brukerne og ikke minst mer tid med hver enkelt bruker.

IBG