Symbolpratserien i Grid 3

Symbolpratserien i Grid 3 inneholder en fire stegs reise som tar deg fra enkel setningsbygging til med avansert grammatikk og meldinger med bruk av symboler.

Symbolpratserien i Grid 3

Symbolpratserien er bygd opp med tanke på å få bygd opp kommunikasjonen på sitt individuelle nivå. På den måten vil en legge et godt grunnlag for videre kommunikasjonsutvikling. Det fremmer både mestring og motivasjon for brukeren. De ferdige oppsettene gjør at man kommer raskt i gang. Hvert oppsett kan tilpasses individuelt.

Hvilke symbolbibliotek kan brukes?

Alle symbolpratseriene inkluderer symbolbibliotekene Symbolstix, Widgit, PCS og PCS høykontrast. Det er også mulig å få Bliss, men dette må bestilles som tilbehør.

Følg kommunikasjonsstien

Etter hvert som man avanserer gjennom seriene vil også oppsettene blir større med flere felt, samtidig som kompleksiteten og strukturen i språket bli mer avansert.

Alle symbolprat seriene har en RaskPrat funksjon, tastatur med ordprediksjon og er bygd opp med enkle funksjonsknapper som «les», «tøm», «neste side» osv

Det er også lagt opp til at man enkelt kan legge inn funksjonsknapper for å styre telefon, e-post og nettleser, i tillegg til at det er laget egne oppsett for sosiale medier som en enkelt kan laste inn i sitt oppsett.

 

Symbolprat A

Symbolprat A er utviklet for de som skal starte med alternativ kommunikasjon. Ord er organisert etter tema. På hvert tema kan du bygge enkle setninger fra ett eller to valg.

Symbolprat A er sortert i temaer

Hver temaside følger leseretningen der kolonnen til venstre er bygd opp med setningstartere. Utformingen av hver temaside støtter brukeren i å bygge en setning, ved å identifisere to symboler.

I oppsettet er det også lagt inn en egen side som heter Rask Prat. Denne siden inneholder enkle ord og setninger som raskt kan velges for å få frem et viktig budskap. F.eks «Jeg har noe jeg vil si», «Kan vi stoppe nå» eller «Jeg må hvile».

Inne på temasiden Klær kan det lages enkle setninger med ett eller to valg

Det er brukt fargekoder i oppsettet for å hjelpe brukeren med å identifisere og se forskjell på temaord, lenker og funksjonstaster.

 

Symbolprat B

Symbolprat B bygger på språket og gir tilgang på ferdighetene som allerede er etablert og gir ordforråd til å bygge setninger fra opptil tre valg.

Symbolprat B er hovedsakelig systematisert etter temasider. Hver temaside følger leseretningen og inneholder setningstartere, hjelpeord, temabaserte ord og relevante lenker til andre sider.

I Symbolprat B kan brukeren jobbe videre med å kombinere flere symboler for å bygge lengre og mer presise setninger.
Det er også her lagt inn en egen side for Rask Prat der en legger inn det som er viktig for bruker å få sagt raskt og effektivt.

Symbolprat C


Symbolprat C gir større mulighet til å bygge lengre setninger. Denne serien er en fin overgang for de som har erfaring med et temabasert ordforråd og som ønsker å uttrykke seg enda mer presist og få sagt mer.


Startsiden i Symbolprat C er organisert med kolonner fra venstre til høyre som følger leseretningen. Kolonnene er gruppert inn i pronomen (ex. jeg, du, vi), verb (ex. vil, liker, er), støtteord (ex. en, den, til) og lenker til temasider.

De temabaserte ordene endrer seg ut fra hvilket tema man er inne på sånn at setningen kan bygges ut fra hvilket tema man vil prate om.
Man har også mulighet til å komme inn på flere tema ord ved å trykke på «mer» som befinner seg under hver kolonne.

Verbmorfologien i Symbolprat C bøyer verbene automatisk til en sannsynlig bøyningsform basert på brukerens forrige valg. Når brukeren f.eks velger «jeg», endres for eksempel verbet «være» seg automatisk til «er». På denne måten får brukeren kommunisert enda mer presist på en effektiv måte.

 

Symbolprat D

I Symbolprat D har du de samme kolonnene for å bygge setninger som i symbolprat C, men med enda flere valg og muligheter.

 

En viktig funksjon i Symbolprat D er de fem prediksjonsfeltene som foreslår neste ord basert på brukerens valg av symbol. Prediksjonsfeltet finnes på alle sider i oppsettet og er plassert rett under skriveområdet. Prediksjonen i Grid 3 lærer også av brukernes språk slik at ord som brukes mye vil vises oftere i prediksjonsfeltet. Dette betyr at du kan generere nye setninger veldig raskt, og du trenger bare å besøke emnesider for å finne mindre vanlige ord.

De smarte grammatikkverktøyene i Grid 3 hjelper deg med å generere grammatisk korrekte setninger med færre valg. I denne Symbolprat D vil du få en fullstendig verbmorfologi, det vil si at hele bøyningen av verbet dukker opp i prediksjonsfeltet. Dette gir unike muligheter for bruker til å snakke i riktig tidsform. (nå, senere, før).
Her finner vi også Rask Prat funksjonen og tastatur med symbolisert prediksjonsfelt, som kan støtte noen brukere med å knekke lese / skrive koden.

 

Oppsummering

Kort oppsummert kan vi si at Symbolpratserien blir som en kommunikasjonstrapp, der en må kartlegge hvor man er og bygge opp språket ut fra individuelle forutsetninger og nivå.

Det er enkelt å gjøre endringer i Grid 3 og en kan hente tema og oppsett fra de andre Symbolpratseriene på en rask og effektiv måte.

Tips fra oss

Vi anbefaler å arbeide med emner som motiverer bruker for å fremme kommunikasjon og kommunikasjonsutviklingen. Det er også helt avgjørende for å lykkes at miljøet rundt er gode rollemodeller og tilrettelegger oppsettet best mulig for den som skal kommunisere med hjelpemiddelet.

Symbolpratserien gir bruker unike muligheter til å få sagt den en vil på en rask og effektiv måte.

Ta kontakt med oss hvis dere ønsker å vite mer! Last ned din 60 dagers gratis Grid 3 lisens her

 

Les om Brage og hans reise gjennom Symbolpratserien i artikkelen “Endelig kan vi krangle!”