Mestringsteknologi for barn og unge: – “Det er før og etter hjelpemidler”

Molde kommune har laget denne fine filmen om den unge gutten og hans takknemlige familie som får en enklere hverdag med mestringsteknologi, hvor han blir forstått og får sagt det han vil og dermed opplever mestring ved hjelp av hjelpemidler.

Mestringsteknologi for barn og unge: – “Det er før og etter hjelpemidler”

Frustrasjon og utagering

Gutten vi møter i filmen hadde lite verbal kommunikasjon. Dette ga utslag i mye frustrasjon og utagering som er belastende for både gutten selv, men også familien og de rundt.

Familien ble møtt av et flott ergoterapeut-team i Molde kommune og sammen ble de enige om å søke kommunikasjonshjelpemiddelet Grid Pad Touch 10 og benytte oppsettet Voco Chat , og to ulike kognitive hjelpemidler som gir god oversikt i hverdagen og støtter tidsforståelse.

Filmen er laget av Molde kommune.

Hva er Voco Chat?

Voco Chat er et eget oppsett i Grid som egner seg for alle som har behov for større felter. Det er stort fokus på at ASK-brukeren her skal få god hjelp til å navigere seg frem til det en vil si ved hjelp av de pragmatiske starterne. Oppsettet er laget for å støtte brukere som ønsker å bidra i samtalen – enten ved å stille enkle spørsmål eller fortelle om seg selv til noen eller rett og slett ha en samtale med noen.

Voco Chat på Grid Pad Touch 10
Kommunikasjonshjelpemiddelet Grid Pad Touch 10 med oppsettet Voco Chat.

Kurs og samarbeid

For å bistå teamet i Molde har spesialpedagogisk rådgiver og hjelpemiddelkonsulent Lene Dåsvand Aanning holdt kurs og jobbet tett med teamet for å få utnyttet Grid til fulle.

Lene forteller at “Vi har hatt fokus på hva som gjøres i ordinær språkutvikling og hvordan vi kan overføre denne kunnskapen til opplæring og modellering av ASK-hjelpemiddel. Hvordan kan man benytte verktøyet i hverdagslige situasjoner uten at det blir påfallende og påtrengende.”

For å sørge for at det blir lystbetont å bruke hjelpemiddelet tipser Lene om “viktigheten av å kartlegge og få inn interessefelt og vokabular til interessefeltet eller vise hvor i oppsettet ord knyttet til interessefelt befinner seg. Målet er at bruken og modellering skal foregå så naturlig som mulig i attraktive aktiviteter og samtaler.”

Dyktige fagpersoner

Gutten vi møter i filmen har dyktige fagpersoner rundt seg, i tillegg til ergoterapeut i kommunen har han spesialpedagog i barnehagen, som hevder det er «før og etter» talemaskiner for hans språk og forståelse.

Kognitive hjelpemidler for barn og unge

I tillegg til kommunikasjonshjelpemiddelet Grid Pad Touch 10 fikk gutten også tids- og planleggingshjelpemiddel MEMOplanner og tidshjelpemiddel MEMO Timer for å holde oversikt over dagens gjøremål og forholde seg til tidsintervaller for gjennomføring av aktiviteter. Kognitive hjelpemidler for barn og unge kan bidra til å konkretisere og visualisere tid og rekkefølger i aktiviteter, som i utgangspunktet er veldig abstrakt.

MEMOplanner bidrar til å gi oversikt over hvilken dag og tid på døgnet det er, og hvilke aktiviteter som er planlagt for dagen, uken og måneden. For eksempel får brukeren tydelige påminnelser og hjelp med sjekklister.

MEMO Timer er et hjelpemiddel som passer for alle aldersgrupper og som gjør det enklere å forstå tid, for eksempel hvor lang tid en aktivitet tar eller hvor lenge det er til en aktivitet skal begynne.

Redusert uønsket adferd

Det var flere barn i gruppen som teamet i Molde jobbet med, og samtlige barn har profilert på Voco Chat i Grid og har hatt positiv utvikling. 

MEMOplanner medium gir tydelig oversikt over dagens aktiviteter

Vil du vite mer?

Vi kommer gjerne til deg og din arbeidsplass for å vise frem hjelpemidlene, eller om dere har behov for kurs rundt bruken av disse. Kontakt oss, så finner vi en tid!