Afasi A til D

Nå lanserer vi flere oppsett i Grid 3 for personer med afasi.

 

Afasi A til D

Stor respons

Vi har fått stor respons og mange henvendelser angående tilpassing av det første Afasi oppsettet vi laget som utgangspunkt i Grid 3.

Det er mange hensyn å ta når man skal finne optimalt grensesnitt for den enkeltes utfordringer.  Derfor har vi nå tilpasset fire forskjellige oppsett så det skal være raskere å komme frem til et godt fungerende hjelpemiddel.

De fire oppsettene er  utgangspunkt for ulik kognitiv funksjon, ordletingsstrategi og syn.

Afasi A – D

Oppsettene er lagt opp så de går fra et enkelt og oversiktlig oppsett som gir mulighet for å uttrykke seg og gi beskjeder, til større valgmuligheter og muligheter for et rikere språk. Alle oppsettene har som mål å sørge for så enkel og rask kommunikasjon som mulig.

Afasioppsettene A til D

Hva passer til meg eller den jeg bryr meg om?

Ett oppsett passer ikke til alle. Og hvilket oppsett som passer best til deg eller den du bryr deg om er avhengig av mange elementer. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge og gjøre en vurdering av hvor det kan være fint å starte. Ring oss på 22 12 14 50 eller send oss en mail. Du kan også lese mer i denne veilederen.

Vil du vite mer?

I mars holdt vår gründer Mona Falck Lines et webinar i samarbeid med Afasiforbundet. Det handlet om hjelpemidler til personer med afasi. Fikk du ikke med deg webinaret kan du se det her på Afasiforbundet hjemmesider.