Nyhet: Super Core 30

Super Core finnes nå i to størrelser – 30 og 50! Begge versjonene inneholder helt likt vokabular så du får tilgang til alle de samme ordene og uttrykkene.

Nyhet: Super Core 30

Super Core – kommunikasjon organisert på en konsekvent måte

Super Core er et symbolbasert kommunikasjonssystem, bygd opp rundt kjernevokabularet vårt og laget for å hjelpe ASK-brukere til å lykkes med symbolkommunikasjon.

Super Core gir tilgang til over 2500 av de mest nyttige og utbredte ordene, alt organisert på en konsekvent og meningsfull måte for å hjelpe deg å finne ordene du trenger. 

Super Core finnes i to versjoner: Super Core 50, og nå Super Core 30.

Så hvorfor har vi to versjoner?

Super Core 30 er for de som har behov for færre og større felter i hvert oppsett.

Super Core 50 er for de som kan håndtere mindre felter og dermed mer informasjon i hvert oppsett.

Super Core 30 kan, for eksempel, være nyttig for de med alternativ betjening som har behov for en større flate å treffe.

Oppsettene er så langt det lar seg gjøre like, som gjør det enklere for deg når du jobber med flere Super Core-brukere med ulikt antall felter.

Alternativ betjening

Super Core 30 og 50 kan brukes med alle typer alternativ betjening. Kontakt oss for å sparre rundt hvilke løsninger som kan være gode alternativer for deg og dere.

Hvem er Super Core laget for?

Super Core er laget for alle aldre som bruker ASK til å kommunisere. Det er tilpasset en rekke ulike brukere, blant annet:

  • De som er helt ferske innen symbolkommunikasjon
  • De som ønsker et bredere vokabular med flere grammatiske verktøy
  • Kan brukes med alle typer betjeningsløsninger

Du vil finne et stort vokabular som kan knyttes til daglige aktiviteter som gjør det enklere å lære og utforske språket. Aktivitetene er morsomme og gjenkjennelige som oppmuntrer til å bruke ASK hele dagen, hver dag!

Du finner mengder av vokabular relatert til aktiviteter knyttet til hverdagslige gjøremål og lek som er morsomme og gjenkjennelige og som oppmuntrer til å bruke ASK hele dagen, hver dag!

Barn og ungdom/ voksen

Det finnes to utgaver av Super Core 30 og 50: for barn og for ungdom og voksne.

Når du starter programmet første gangen får du valget om dette er for barn eller ungdom / voksen. Når tiden er inne for å gå fra vokabular tilpasset ungdom/ voksen kan alt innhold du har personalisert men dere var på barne-nivå bli med over til ungdom / voksenvokabular.

Hvor laster jeg ned Super Core?

Du kan laste ned Super Core til din Grid-maskin i Online Grids.

WEBINAR: lansering!

Bli med på webinar med lansering av Super Core 30, 31. oktober, fra 14:00 – 15:30. Vi vil vise deg oppsettet, sammen med Anita fra Smartbox. Smartbox er selskapet som utvikler Grid 3. Dette er et webinar du ikke vil gå glipp av!

Vil du vite mer?

Ring oss om du vil vite mer eller meld deg på et av webinarene vi holder om Super Core.