Anskaffelse

Det er flere muligheter når du skal anskaffe et hjelpemiddel.
Du kan søke hos NAV Hjelpemiddelsentral, i din hjemkommune eller du kan kjøpe produktet privat.

Stat

Søke støtte gjennom NAV

 

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.

Les mer om søknadsprosessen

Kommune

Søke gjennom kommunen

 

Noen kommuner låner ut eller gir bistand til hjelpemidler. Vi anbefaler at du tar kontakt med din kommune for å høre om denne ordningen er tilgjengelig.

Privat

Kjøpe produktet privat

 

Om du ønsker å kjøpe produktet privat, ber vi deg kontakte oss. Vi hjelper deg med utvalg av riktig løsning for ditt behov, og skriver et tilbud til deg. Når tilbudet er akseptert leverer vi hjelpemiddelet hjem til deg og gir deg og dine støttepersoner opplæring. Du vil få en faktura når produktet er levert.