Tilbake til kognisjon

Tolke og forstå

Verktøy for å bidra til å tolke og forstå kroppspråk, normer og signaler.