Søknadsprosess

 

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.

  1. Ergoterapeut, skole, PPT eller BUPA eller andre henviser til Hjelpemiddelsentral for utprøving av hjelpemidler.

  2. Utprøving foregår på Hjelpemiddelsentralen, hjemme hos brukeren eller på skolen sammen med lærere og foreldre.

  3. Hvis det viser seg at hjelpemiddelet fungerer som ønsket, søkes det NAV via NAVs søknadsskjema. All med varig nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. For barn/ unge unge 18 år må foresatte søke. Det skal være en fagperson i kommunen som begrunner søknaden. Dette kan være ergoterapeut, fysioterapeut, PPT-ansatt eller annen fagperson. I søknaden må fagpersonen beskrive hvilke tiltak som er prøvd ut, hva som har fungert og hva som ikke har fungert.

  4. Det kan også søkes direkte om hjelpemiddel uten utprøving. Dette gjelder ofte når det dreier seg om hjelpemidler i NAVs sortiment som ergoterapeuten allerede kjenner godt.

  5. Dersom man er i tvil om hvilket hjelpemiddel som egner seg best for brukeren, kan det søkes om et utprøvingslån. Brukeren får da låne løsningen en begrenset tid for å se hvordan det fungerer i hverdagen.

  6. Formidler ved Hjelpemiddelsentralenm gir den grunnleggende opplæringen til brukeren og eventuelt andre som skal delta i bruken av hjelpemiddelet. I noen tilfeller kan leverandøren stå for opplæringen etter avtale med Hjelpemiddelsentralen.

  7. Kommunen har ansvar for videre oppfølging

Gjennomgang av søknadsprosess Alternativ og Supplerende Kommunikasjon