SC_hovedbilde.001

Super Core

Super Core er et symbolbasert kommunikasjonssystem, bygd opp rundt kjernevokabularet vårt og laget for å hjelpe ASK-brukere til å lykkes med sin symbolkommunikasjon.

Si mer med Super Core

Få tilgang til mer enn 2500 av de mest brukte ordene og frasene – organisert på en konsekvent og meningsfylt måte så det går raskere og lettere å finne ordene du trenger.

Super Core er et av oppsettene du får med Grid 3. Grid 3 programvare kan brukes med Grid maskiner eller andre windows-baserte maskiner.

Super Core brukerveiledning

super-core-user-1-640×384

Hvem er Super Core laget for?

Det finnes to versjoner av Super Core: for barn og for ungdom og voksne.

Super Core er laget for alle aldre som bruker ASK til å kommunisere. Det er tilpasset en rekke ulike brukere, blant annet:

 • De som er helt ferske innen symbolkommunikasjon
 • De som ønsker et bredere vokabular med flere grammatiske verktøy
 • Kan brukes med alle typer betjeningsløsninger

Du vil finne et stort vokabular som kan knyttes til daglige aktiviteter som gjør det enklere å lære og utforske språket. Aktivitetene er morsomme og gjenkjennelige som oppmuntrer til å bruke ASK hele dagen, hver dag!

Nøkkelfunksjoner

 • Omfattende kjernevokabular
 • 2 500 av de mest brukte ordene og frasene
 • Hverdagslig, aktivitets-spesifikt språk
 • Over 70 tema-oppsett
 • Starte med Super Core-oppsett for helt ferske ASK-brukere som er i ferd med å utforske språk
 • Enkel setningsoppbygging med smarte grammatiske verktøy
 • Egnet med alle typer betjening
 • Basert på erfaring og utviklet utifra forskning

Hva er et kjernevokabular?

Kjernevokabularet blir brukt om ord som blir hyppig brukt, i mange situasjoner for å kunne snakke om forskjellige ting (f.eks “jeg”, “skal”, “vil”, “det”, “er”). Disse nyttige ordene omfatter 80% av frasene og setningene vi sier.

Det resterende blir betegnet som temavokabular. Dette er mer spesifikke ord vi bruker når vi snakker om ting eller temaer, for eksempel “hest”, “sky”, “tomat” eller “telefon”.

Det konsekvente kjernevokabularet i Super Core gir deg et kraftfullt verktøy for å kommunisere. Du har mulighet til å velge enkeltord, bygge fraser og setninger, bruke smart grammatikk eller ordprediskjon – alt dette uten å forlate start-skjermen.

Dynamiske kolonner

Super Core bruker dynamiske kolonner for å kombinere ord med aktivitetsspesifikk temavokabular som har fokus på hverdagsrutiner, lek og ekte hverdagshendelser.

Disse to kolonnene hopper til et utvalg nyttige felter som hver og en er fyllt med vokabular for den daglige aktiviteten, følelser, steder, tid, skole og mye mer.

Emnefelt

Det er mer enn 1000 temaord å utforske i emnefeltene. Hvert emne er organisert semantisk (etter betydning) for å bistå brukeren til å raskere finne ordene de trenger.

For eksempel finner du kjøretøy som flyr gruppert sammen i en kolonne i kjøretøy-feltene, og de som går på vann i en annen.

Starte med Super Core

For ferske ASK-brukere er det et utvalg forenklede oppsett som de kan boltre seg i. Dette er ideelt for de som skal begynne å utforske symbolkommunikasjon og som for eksempel holder på å lære seg en betjeningsmetode. Her kan de kun ved hjelp av en side få sagt masse rundt aktiviteten de holder på med. F.eks: Såpebobler: stor, liten, sprakk, mer osv

Starte med Super Core finner dere både med 12 og 20 felter.

Starte med Super Core er et eget oppsett som må lastes ned for å benyttes.

Dette er for de som er helt i starten av sin kommunikasjon og bygger på oppsettet til Super Core.

Når du har lastet ned Starte med Super Core får du tilgang til oppsett innen temaene lek og daglig, både med 12 og 20 felter. Her finner en tema sider som er knyttet opp til lek og daglig aktivitet.

Språk

Super Core er full av innhold som støtter språkutviklingen, læring og leseferdigheter.

Det fokuserer først og fremst på det mest funksjonelle, høyfrekvente ordene som vi bruker ofte. For eksempel enkle ord, bokstaver og fraser som skal støtte spontan, fleksibel og rask kommunikasjon.

Det finnes gode verktøy for grammatikk og hurtighet som gjør det mulig å raskt bygge fraser, kommunisere meningen din og utforske grammatiske strukturer.

Nøyaktige symbolvalg kombinerer de visuelt tydeligste og enkleste symbolene med de som er vanlig å bruke i spesialskoler og de som er mest gjenkjennelige til barnets hverdagslige opplevelser.

Læring

Super Core fokuserer på å lære språk gjennom funksjonelle og motiverende aktiviteter, med ord som repeteres gjennom flere oppsett for å lære i mange ulike scenarioer og situasjoner. Når det er mulig vil ordene befinne seg på samme sted i ulike oppsett.

For å organisere de ulike delene av språket og å hjelpe brukeren til å finne ordene de trenger for å bygge setninger er kjernevokabularet bygget opp basert på Fitzgerald Key-layout og fargekode. Ordene er gruppert sammen semantisk for å hjelpe barn med å finne ordene de trenger basert på betydningen. Du kan lese mer om dette i manualen som handler om hvordan man kommer i gang med Super Core.

Lese og skriveferdigheter

Super Core har et fonetisk tastatur for å utforske bokstaver og lyder for brukere på mange ulike nivåer av skrive- og leseferdigheter. Du kan også få en rekke andre tastaturer for eksempel med prediksjon – som kan introduseres når det er tid for det.

Symbolene blir valgt for å oppmuntre til å bruke hele ordet for ord som er vanskelige å representere (for eksempel, en, et, hvis, kan)

Leseferdigheter blir understøttet gjennom hele Super Core, i daglige og lekeaktiviteter og skole-oppsett. Det finnes også eventyr og vers sammen med kjerneord som bidrar til at brukeren blir med på lesestunden.

Film

Hvordan tilpasse innholdet i Super Core

Grid 3 logo

Forskningsbasert

Super Core er utviklet av Smartbox (utvikleren av Grid 3) sin egen logoped Daisy Clay, og har sitt fundament i forskning og erfaring fra ASK-feltet. Det er designet for å tilby funksjonelt men også enkelt ordforråd som støtter utviklingen av språk, læring og leseferdigheter.

Ill-6_bakgrunn
Prøvelisens

Vil du prøve Grid 3 gratis i 60 dager?