ASK og rettigheter

Våren 2012 behandlet Stortinget lovforslaget som presiserer retten til opplæring for elever som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Lovforslaget ble vedtatt og de gjeldende rettighetene om alternativ og supplerende kommunikasjon i Opplæringsloven og Privatskoleloven trådte  i kraft 1. august 2012. Loven presiserer at elever med behov for ASK har rett til opplæring i og med ASK.

 

Opplæringsloven

Presiseringene av rettighetene til elever med behov for ASK er nedfelt i følgende paragrafer i Opplæringsloven:

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Når ein elev ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven rett til spesialundervisning etter reglane i kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon.

§ 3-13 Opplæring av elevar, lærlingar og lærekandidatar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Elevar, lærlingar og lærekandidatar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale, og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Når ein elev eller lærekandidat ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven eller lærekandidaten rett til spesialundervisning etter reglane i kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerande kommunikasjon.

§ 4A-13 Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) 

Vaksne som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.

Vaksne som ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning etter reglane i § 4a-2. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon.

 

Privatskoleloven

Presiseringen av rettighetene til elever med behov for ASK er nedfelt i følgende paragraf i Privatskoleloven:

§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og som har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Når ein elev ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven rett til spesialundervisning etter reglane i § 3-6. Dette inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerande kommunikasjon.

Kilde: stortinget.no (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53458)

www.udir.no/ask