Hvordan påvirker digital struktur stemningen og fokus for elever i en vanlig klasse?

Dette har Mirjam Harkestad Olsen, professor ved UiT – Det Arktiske Universitet, forsket på. I studiene var Cognita Klokka og Tidviser inkludert og resultatene er spennende! Vi har oversatt og gjort et utdrag av studien her. Studien finner du i sin helhet publisert hos Education in the North.

Hvordan påvirker digital struktur stemningen og fokus for elever i en vanlig klasse?

Harkestad Olsen begynner med å stadfeste at et rolig læringsmiljø tilrettelegger for et miljø med fokuserte elever og at en stille og rolig atmosfære gir elevene mulighet til å fokusere på oppgavene de skal gjøre.

Tidviser

TidViser er et vannfast armbåndsur som viser nedtelling av et gitt tidsintervall. Den kan også vise analog eller digital klokke samt alarm. I studien til Harkestad Olsen var bruken av tidsintervallet i sentrum. Tidsintervallet stilles inn på klokken ved bruk av knappene. Tiden telles ned ved at feltene i en runding gradvis forsvinner. Ved endt tidsintervall lyder en alarm og/eller klokken vibrerer.

TidViser finnes i stor og liten utgave. Her vises nedtelling av et tidsintervall.

I forsøket ble TidViser brukt med et fast intervall for alle elever. Dette ble iverksatt ved for eksempel lesestund. Elevene igangsatte klokkene likt, ved at læreren talte ned fra 5 til 1. Elevene fikk kontroll over egen tid og kunne forholde seg til oppgaven de skulle gjennomføre fremfor å lure på når de skulle være ferdige. Noen elever sa de til og med brukte klokken med nedtelling på eget initiativ.

Læreren rapporterte: «Elevene har full kontroll over de 15 minuttene. Jeg følger samme prosedyre hver gang jeg iverksetter bruk av klokkene. Når de hører jeg begynner å telle ned fra 5 vet de når de skal sette i gang.»

Lærerne nevner at armbåndsurene hjalp elevene til å lære klokka og de navnga flere elever som hadde spesielt nytte av hjelpemiddelet med nedtelling. Lærerne mente også at Tidviser bidro til en ro rundt aktivitetene som de ikke hadde opplevd tidligere.

Videre nevner lærerne at Tidviser hjelper elevene å lære klokka og tidsbegreper. «Mange 4.klassinger kan ikke klokken. Fordelen med TidViser er at de har klokken med seg på armen og får et mye større ønske om å forstå tid selv. De omfavner tidskonseptene uten å anstrenge seg».

Cognita Klokka

Cognita Klokka er en veggklokke som visualiserer tiden og rekkefølgen på aktiviteter som skal skje i løpet av dagen. Den har et rødt lys som indikerer NÅ, som flytter seg i gitte intervaller i løpet av dagen. Nå-punktet flytter seg mot dagens aktiviteter og gir et oversiktlig bilde over hva som skal skje, hvilken rekkefølge, og hvor lenge det varer. Det kan kobles til alarmer som tydeliggjør begynnelsen av en aktivitet.

Cognita Klokka monteres på veggen og symbolene eller bildene for aktiviteter klippes til riktig lengde og monteres i rammen

«Hele klassen hadde nytte av Cognita Klokka, men for eleven med ADHD var det som natt og dag.», mener læreren. I dialog med elevene spurte læreren om elevene følte de trengte Cognita Klokka – flere nikket bekreftende samtidig som andre uttrykte: «Ja, ellers vet vi jo ikke hva vi skal gjøre!»

Læreren beskrev at flere elever startet hver time med å gå til klokken for å få oversikt over hvor de var på dagen. Eleven med ADHD hadde stor nytte av verktøyet som ga han kontroll og dermed en følelse av ro. Klokken fastmonteres på veggen, så for å gi denne eleven full effekt, flyttet de han nærmere klokken så han hadde full oversikt.

NÅ markeres med en rød lysdiodesom flytter seg etterhvert som tiden går

Alle lærerne i forsøket kunngjorde en stor forbedring i form av ro i klasserommet. De noterte seg også at spørsmål som «hvor lenge er det igjen?» Og «hva skal vi gjøre nå?» Ikke ble stilt lengre. En lærer sa: «de vet at de kan se på tavlen for å få svaret, så da gjør de det.»

 

Cognita Klokka og Tidviser er personlige hjelpemidler som kan søkes via NAV. Ved behov ved kommunale institusjoner som skoler og barnehager, kan dere ta kontakt med oss i Cognita direkte. Vi stiller gjerne til demonstrasjon av hjelpemidlene og holder kurs om våre løsninger.