Hjerneslag

Hjerneslag oppstår plutselig, og skyldes en blodpropp eller en blødning i hjernen.

Disse hendelsene fører til at deler av hjernen får for lite eller ingen tilførsel av oksygen, noe som gjør at hjerneceller dør. De vanligste konsekvensene av hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein, kognitiv svikt og/eller talevansker. For talevansker, se afasi.

For de som opplever redusert hukommelse – har problemer med å utføre enkelte daglige gjøremål som å koke kaffe, kle på seg, lese aviser eller handle, kan Cognitass Kognisjon være en god løsning.

For noen kan en enkel app som PlaNet avhjelpe noen hverdags-utfordringer. For andre kan en stasjonær løsning som Cognitass være hensiktsmessig.

Mer om Hjerneslag:

LHL Hjerneslag: https://www.lhl.no/lhl-hjerneslag/

Landsforeningen for slagrammede: https://slag.no/

Norsk Forening for Slagrammede: http://www.slagrammede.org/

Helsenorge.no https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/hjerneslag