Historie

Det hele startet lenge før mobiltelefonen og datamaskinene var allemannseie, helt tilbake til den gangen en telefon ble brukt til å ringe med og prate i, og kun det.

1985

Året var 1985 og Televerket hadde oppdaget at det var mange som ikke kunne bruke en telefon.  Bjørn Falck-Andersen som hadde jobbet med salg av EBs telefoner over hele verden, forsto problemstillingen godt. Sammen fant vi gnisten til å starte utvikling av det første hjelpemiddelet – Falck 4410 Kjempeknotten som ble lansert i 1987. Kjempeknotten var en stor nummersender som kunne kompensere for mange funksjonsnedsettelser som nedsatt syn, skjelving, hukommelse og kognitiv svikt. Kjempeknotten har vært i bruk i 30 år, men dør ut når fasttelefonen blir avviklet. Kjempeknotten var starten på en spennende reise. Det har blitt mye feiling og læring, oppturer og nedturer men mest av alt stor glede over å kunne bidra til en bedre hverdag og egenmestring for mange.

Drevet av forskning og utvikling

Neste utviklingsprosjekt het Claudius – det første elektroniske hjelpemiddelet med lagret tale for  kommunikasjon for personer som ikke kunne snakke selv. Det var jo også nødvendig for å kunne prate i telefonen.

Fra første test med brukere har vi visst at nøkkelen til en vellykket løsning ligger i muligheten til individuell tilpasning og at brukerens behov er det viktigste fokuset i all produktutvikling.

Falck Produkter

Bedriften vi startet i 1985 het Falck Produkter. Der utviklet vi mange hjelpemidler og hadde en god vekst frem mot årtusenskiftet. En tradisjonell gründer/investor-konflikt førte til at Bjørn og jeg solgte Falck Produkter og startet på nytt med Cognita i 2001. Nå ville vi konsentrere oss om å utnytte ny teknologi til fordel for brukergruppene som hadde opptatt oss lenge – de som ikke kan snakke selv og de som har en kognitiv svikt.

Cognita Klokka og Cognitass

Cognita klokka og CognITass er de første egenutviklede hjelpemidlene vi tok frem i Cognita.  Begge er til nytte for mange fornøyde brukere. Vi fortsetter å pleie de gode tankene fra idéfasen og videreutvikler løsningene med ny teknologi og smartere assistent-oppfølging. Parallelt har vi lagt ressurser i å tilpasse utenlandske løsninger til norske krav og lagt vår sjel i å gi disse merverdi ved å ta frem tilleggsfunksjoner og tilbehør vi ser det er behov for. Grid har vært med oss fra starten med Grid 1, Grid 2 og nå Grid 3.  Det har blitt et fantastisk godt verktøy for ASK.  Vi har tilført egne kommunikasjons-oppsett for spesielle brukergrupper som personer med afasi og ALS.

Veien videre

I 2003 døde Bjørn bare 61 år gammel. Det var et stort tap, men med neste generasjon aktive i bedriften og andre kompetente og dedikerte medarbeidere har vi ført tankene og grunnholdningene videre. Vi er idag 10 gode kollegaer som jobber intensivt for alltid å være på hugget for å forbedre hverdagen, øke selvstendighet og egenmestring for våre brukegrupper.

Mona Falck Lines