Cognita Klokka

Klokke og visuell dagsplan med NÅ-punkt

 

  • NÅ-punktet gir et klart skille mellom fortid og fremtid.
  • Gir god oversikt over dag og tid
  • Enkel for omsorgspersoner å oppdatere
  • Gir god struktur og mestringsfølelse

 

HMS-nummer:
252319
Varenummer:
11000

Cognita Klokka gir bedre forståelse av tiden og tidsbegrep.

Cognita Klokka er en klokke og visuell dagsplan som monteres på veggen og viser hele dagen på én horisontal linje. Klokka er laget for barn og unge som skal lære seg tidsforståelse og tidsbegrep. Personer uten tidsforståelse kan ofte kun forholde seg til NÅ. Derfor vises NÅ-tidspunktet som en rød lysprikk. Lyset flytter seg etterhvert som tiden går og gir dermed et godt bilde over hvor lenge det er til neste aktivitet, og hvor lenge denne aktiviteten varer.

Pedagogisk verktøy

Cognita Klokka kan brukes som et pedagogisk verktøy i forhold til å lære inn tidsbegreper som for eksempel fortid, fremtid, senere og snart, i kveld og i morgen.

Utviklet og produsert i Norge

Klokka er utviklet av Asgeir Tranås for mennesker med medfødte kognisjonsvansker som har behov for en visualisert hverdag og tidsoversikt. Klokka produseres av MN vekst i Trøndelag.

Produktdata

Varenummer 11000
HMS artikkelnummer

252319

Enhet

STK

Hva er Cognita Klokka?

Kom i gang

Hvordan lese klokka

Klokka er en horisontal tidslinje hvor tiden går fra venstre til høyre.

Nå-punktet

Nå-punktet er et rødt lyspunkt som angir hvor langt på dagen klokka har kommet. Tiden visualiseres ved å se avstanden mellom NÅ-tidspunktet og en bestemt aktivitet.

Aktiviteter

Aktivitetene legges til ved bruk av papp og papir-symboler som finnes i tilretteleggingspakken, eller det kan brukes egne symboler og bilder. 

Muligheter

Klokkeslett, ukedag, innlæring av tidsbegrep, ordbilder eller lignende kan legges til. Dette tilpasses hovedpersonens behov og nivå.

Påminner

En påminnerfunksjon med lys og/eller lyd kan legges til hvert lyspunkt. Ekstra lydgiver er tilbehør.

Modus

Klokka kan stilles inn til 24-, 12- eller 6-timers modus. 6-timers modus kan brukes på skolen, og et 24-timers modus hjemme for å vise forskjellen på dag og natt.

CO6_orig

Hvordan påvirker digital struktur stemningen og fokus for elever i en vanlig klasse?

Les sammendrag av forskningen gjort om hvordan digitale hjelpemidler som Cognita Klokka og Tidviser og endret fokus for elevene i en vanlig 4. klasse.

Les artikkelen

Tips til bruk

Gjør tilpasninger

Tilpass lengden på symbolet til varigheten på aktiviteten.

Dekk til

Dekk til den digital visningen hvis den er forstyrrende.

Start forsiktig

Start med få aktiviteter for å innarbeide poenget med klokka.

Inspirer til bruk

Begynn med aktiviteter som brukeren har lyst til å gjøre.