Webinar: IBG – en innføring

Vi tar en gjennomgang av IBG (Interaktiv BeboerGuide). IBG er laget for å forenkle og effektivisere informasjon og kommunikasjon mellom beboere med kognitiv svikt, deres støttepersoner og pårørende. Vi går gjennom modulene og dere får se hvordan systemet er satt sammen.

Agenda:

  • Litt om Cognita
  • Målgruppen
  • Systemet – hvordan er systemet bygget opp?
  • Modulene
  • Eksempler fra IBG i bruk
  • Hvordan jobber vi med implementering?

Påmelding