Mitt kommunikasjonspass

Når får du tilgang på Mitt Kommunikasjonspass i Grid 3!

Mitt kommunikasjonspass

Hva er Mitt Kommunikasjonspass?

Et kommunikasjonspass gir praktisk og personlig informasjon om brukeren som ikke kan snakke selv. Dette kan for eksempel være:

• Beskrive personens mest effektive måte å kommunisere på, så andre kan være bedre kommunikasjonspartnere

• Koble informasjon fra fortiden og nåtiden fra mange personer som kjenner brukeren fra forskjellige konktekster.

• Presentere personen på en positiv måte som individ, ikke i form av “vansker” eller diagnoser.

Individuell tilpasning

Som alle andre oppsett i Grid 3 kan Mitt Kommunikasjonspass individuelt tilpasses. Her kan du se vårt webinar om enkel redigering i Grid 3.

Hvor kan jeg laste ned oppsettet?

Oppsettet lastes ned i Online Grids