Grid for iPad

Grid for iPad er et komplett ASK-system som gir tilgang til et stort utvalg oppsett for symbol og tekstkommunikasjon. Appen har innhold for alle aldersgrupper, diagnoser og nivå av lese og skriveferdigheter.

Grid for iPad i bruk

ASK for alle

Grid for iPad er egnet for et bredt spekter diagnoser som har behov for kommunikasonshjelpemidler, for eksempel ALS, autismespekterdiagnoser, Cerebral Parese, Down’s syndrom, lærevansker og Afasi.

Tilgjengelig på 16 språk og flere symbolbibliotek.

Nøkkelfunksjoner

  • Stort utvalg oppsett for alle aldre og funksjonsnivå
  • ASK-oppsett med både symboler og tekst som er basert på forskning
  • Rask og intuitiv redigering
  • Fjernredigering
  • Nytt innhold og nye oppsett utvikles hele tiden
  • Tilgjengelig på 16 språk

Bruk sammen med Grid 3

Grid for iPad kan brukes som fullverdig kommunikasjonsløsning eller som supplement til Grid 3. Innholdet synches via Dropbox som gjør det tilgjengelig på alle dine maskiner med din Grid-lisens. Dette betyr også at alt innhold er lagret og kan hentes opp dersom du skulle miste maskinen du har lisensen på.

Anskaffelse

Grid for iPad kan lastes ned på din iPad* eller anskaffes komplett med iPad via NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Vi fører Grid TalkPad 8 som er en iPad mini med komplett med beskyttelse og ekstra høyttaler og iGrid 10 som er en iPad med 10″ skjerm og ekstra beskyttelse. Fri support er inkludert i disse produktene.

*laster du ned Grid for iPad via appstore til din iPad vil ikke den frie support-garantien gjelde. Du vil da få en faktura på supporten vi yter deg.

iGrid 10_front

Super Core

Super Core gjør det enklere for ferske ASK-brukere til å sette i gang med et hjelpemiddel.

Kjernevokabularet brukes sammen med aktivitet-spesifikt språk, som sammen med flere andre muligheter gjør det raskere og enklere å formulere setninger og kommunisere mening.

Utforsk Super Core