Grid 3 redigering – modul 1

Innhold

Grid 3 er et digitalt verktøyprogram for personer med behov for ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) 
Kurset vil gi en innføring i grunnleggende redigering og hvordan man tilpasser og lager egne kommunikasjonsoppsett.

Kurset er delt opp i to moduler:

Modul 1 – Enkel redigering som tar for seg funksjoner i menylinjen.

Modul 2 – Tar for seg kommando knapper og «skjulte» innstillingsfunksjoner (Eks. Legge til fra annet oppsett, endre uttale, linke til web adresser osv.)

Se oversikt over datoene vi holder modul 2 her

Etter gjennomgang av begge moduler vil du se hvor enkelt det er å endre og tilpasse oppsettene i Grid 3.

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.