Workshop i Grid 3, Voco Chat og Super Core

Kurs i regi av NAV Hjelpemiddelsentral Agder

Målet

Målet er å få mer informasjon og kunnskap om symbol kommunikasjon, samt videreutvikle arbeidet/kommunikasjonsoppsettet en er i gang med. Med utgangspunkt i deltakne sine egne kommunikasjonsoppsett, får en opplæring i de ulike funksjonene i programvara.

Målgruppe

Pårørende, fagpersoner eller andre som jobber med tilpasning av kommunikasjonsløsninger med Grid 3.

Ta med

Kommunikasjonshjelpemiddel Grid. En bør også ta med egen PC, slik at en har mulighet til å lære seg fjernstyring av hjelpemiddelet. Legger ved en link hvor dere kan laste ned Grid 3 programvare på egen PC. Denne prøvelisensen er aktiv i 60 dager. Det er fint om dere installerer dette i forkant av kurset. https://cognita.no/grid-3-provelisens/

Praktisk informasjon

Ta med niste. Det blir servert kaffe og te.

Påmelding