Webinar Grid 3 Apper og sosiale medier

Vi vil i dette webinaret gå gjennom de forskjellige apper for sosiale medier.

Muligheter og hvordan de kan benyttes.

Facebook, Instagram,YouTube m.mMålgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Etter endt webinar vil man sitte igjen med en god oversikt over hva som finnes av “apper” til Grid 3 og hvordan bruker og konfigurerer disse..Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til rudi@cognita.no for å finne en annen dato