WEBINAR: alternativ betjening til Grid 3

I dette webinaret skal vi gå gjennom de ulike betjeningsalternativene vi kan bruke i Grid 3. 

Vi skal også se på hvordan vi tilpasser og kalibrerer disse, hvordan de fungerer i Gird-oppsett, og hvordan de ulike betjeningsløsningene lar seg kombinere.

Påmelding