Voco Chat

Voco Chat er et oppsett i Grid 3 som er utviklet for å kommunisere effektivt gjennom enkle stier som støtter språket.

Hva er Voco Chat?

Voco Chat er utviklet for å kommunisere effektivt gjennom enkle stier som støtter språket. Oppsettet er bygd opp med et nøye utvalgt ordforråd som gir rask tilgang for ASK brukeren til å få sagt det man trenger.

Voco Chat finnes i 2 varianter, barn og ungdom/voksne med vokabular tilpasset deretter.

Hvordan får jeg tilgang på Voco Chat?

Har du allerede Grid, kan du enkelt laste det ned ved å legge til oppsett og søke opp Voco Chat.

Agenda

Vi vil gi dere en innføring i Voco Chat og si noe om hva det er, hvem det passer for. En vesentlig kilde til utviklingen av oppsettet var The Pragmatics Profile for People who use AAC (Den pragmatiske profilen for personer som bruker ASK). Her gis det en omfattende oversikt over alle grunner til at vi kommuniserer og hvordan vi deltar i en samtale.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro.solveig@cognita.no for å finne en annen dato